Gemeente Overijse

Nu zondag Druivencross

07-12
Nu zondag Druivencross

Deze Vlaamse sportklassieker zorgt voor een aangepaste verkeersregeling in het centrum. Lees alle maatregelen hier na.  

 

Op zondag 10 december vindt de jaarlijkse klassieke veldrit plaats. Heel wat toppers strijden in Overijse voor de eerste plaats.
Het parcours zorgt ook voor een aangepaste verkeersregeling in het centrum. Sommige straten worden afgesloten of eenrichtingsverkeer, parkeren kan niet overal, ... 


Overzicht van de belangrijkste aanpassingen:

- Vanaf donderdag 7 december om 8 uur tot maandag 11 december is stilstaan en
parkeren verboden op de parking in de Dr. J. P. Dieudonnéstraat, aan de kant van Den Blijk

- Vanaf zaterdag 9 december 2017 8 uur tot maandag 11 december 12 uur wordt alle verkeer
(ook stilstaan en parkeren) verboden op het Begijnhof, de Loensdelleweg (tussen Begijnhof en Tenots), de kasseiweg naar het voetbalplein en parkings aan het voetbalveld Tempo, de Zagerijstraat en aangrenzende parkings. Enkel voertugen van de organisatie, VIP-voertuigen, hulpdiensten en gemeentelijke diensten mogen door.

- Om de Loensdelleweg en Tenots toegankelijk te houden voor bewoners en hulpdiensten wordt het eenrichtingsverkeer in het laatste deel van de Loensdelleweg tijdelijk opgeheven. Plaatselijk verkeer wordt er van kracht en wordt er alternerend toegelaten.

- Op zaterdag 9 december 2017 vanaf 20 uur tot zondag 10 december 22 uur is stilstaan en parkeren verboden op de verschillende parkings van het Stationsplein en de parkings langs de Dr. J. P. Dieudonnéstraat, uitgezonderd voertuigen van de organisatie.

-Op zondag 10 december tussen 6 uur en 22 uur wordt alle verkeer (ook stilstaan en parkeren) op de  J. Bt. DekeyserstraatMolendreef en Heurkstraat (gedeelte voor de sporthal) verboden, uitgezonder voor oragnisatie, VIP-wagens, hulpdiensten en gemeentelijke diensten. 

- De verkeersas Jean Tombeurstraat, Eeuwfeestplein, Fr. Verbeekstraat blijft voorbehouden voor doorgaand verkeer.

- Het doorgaand verkeer van meer dan 3,5 ton op de Fr. Verbeekstraat naar centrum Overijse wordt via de Terspautlosweg en de Sint-Annastraat omgeleid. Daarom wordt op zondag 10 december 2017 tussen 6 uur en 22 uur op de Terspautlosweg en de Sint-Annastraat een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld.

- Het verkeer in de Stationsstraat wordt omgeleid via de Gebr. Danhieuxstraat en de Heuvelstraat. ln de Processiestraat en Borchthof wordt het eenrichtingsverkeer omgedraaid zodat de voertuigen het laatste deel van de Stationsstraat vlot kunnen verlaten. Verder wordt er een eenrichtingsverkeer alsook een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld in de Heuvelstraat tussen de Gebr. Danhieuxstraat en Schavei. Het verkeer wordt op dit tracé enkel toegelaten van de Gebr. Danhieuxstraat naar Schavei.

- Op zondag 10 december tussen 6 uur en 24 uur wordt alle verkeer alsook het stilstaan en parkeren verboden in de Emile Carelsstraat, uitgezonderd voertuigen eigen aan de organisatie en hulpdiensten.