Gemeente Overijse

Klaar voor de paddentrek

12-02
Klaar voor de paddentrek

Padden, kikkers en andere amfibieën ontwaken binnenkort uit hun winterslaap en trekken naar hun poel om zich voort te planten. Vrijwilligers zorgen ervoor dat ze die tocht veilig kunnen voltooien. Matig dus je snelheid voor de dieren én de vrijwilligers!

De dieren komen praktisch gelijktijdig uit hun winterslaap en trekken dan massaal naar een nabijgelegen poel, plas of gracht om hun eieren af te zetten en te bevruchten. In Overijse zijn de bekendste trekkers de gewone pad, de bruine kikker en een aantal salamanders waaronder de zeldzame vinpootsalamander. De dieren bewegen zich erg langzaam voort en er vallen dan ook zeer veel slachtoffers bij het oversteken van verkeerswegen. 
In de drie à vier weken dat de paddentrek duurt, zetten verschillende vrijwilligers ongeveer 2000 amfibieën over. Ook voor hen in het belangrijk om extra waakzaam te zijn: ze zijn vaak in het donker op pad langs drukke banen, let dus als automobilist goed op. 
Hoe kunnen we de padden helpen?
Vanaf 19 februari neemt de gemeente enkele maatregelen om de dieren te helpen bij de grote oversteek: 
- Aangepaste snelheid
Om de dieren te beschermen is de maximumsnelheid tijdens de trek beperkt tot 30 kilometer per uur in bepaalde straten: 
Abstraat, Hagaard, Kaalheide, Kouterstraat, Lanestraat, Lindaal, Sparrenlaan, Vorststraat en Zwanenlaan
- Straten afsluiten
Een aantal straten worden op sommige momenten helemaal afgesloten voor het verkeer: Zwanenlaan (tussen Kouterstraat en Flamingohof) en de Zagerijstraat.
- Langs de kant van de weg in de Bergstraat, op de Dreef en Fr. Verbeekstraat worden waarschuwingsborden geplaatst om de waakzaamheid te verhogen. 
Help mee aan de paddenoverzet!
Al jaren zetten vrijwilligers zich in voor het veilig overzetten van duizenden amfibieën. Wil je ook een handje helpen? Neem contact op met vzw Krossers via 0492 58 34 77 of info@krossers.org. 
Meer info vind je ook op www.facebook.com/krossersVZW