Gemeente Overijse

Veiligheidsmonitor Politie Druivenstreek

09-03
Veiligheidsmonitor Politie Druivenstreek

De veiligheidsmonitor is een initiatief van FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de politie en lokale besturen. Deze monitor  is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Deelnemers voor deze grootschalige bevraging worden willekeurig geselecteerd en zullen midden maart 2018 een vragenlijst ontvangen.

 

Zo zal er bijvoorbeeld gepeild worden naar welke problemen u ervaart in uw woonomgeving. Wat u vindt van de werking van de politie. Of u op de hoogte bent van het lokale preventieaanbod.

 

De resultaten van deze rondvraag worden gebruikt als insteek voor de nieuwe beleidsplannen van de lokale politie en de lokale besturen, die in 2019 worden opgemaakt. Deelnemen is dus van groot belang. De resultaten van deze veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht.

 

Indien u geselecteerd wordt om deel te nemen, dan krijgt u midden maart alle informatie toegestuurd. Deelnemen aan de bevraging kan zowel via een papieren versie die u gratis kunt terugsturen, als via digitale weg. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.