Gemeente Overijse

Verlenging proefopstelling Speelberg met aanpassingen op basis van evaluatie

09-05
Verlenging proefopstelling Speelberg met aanpassingen op basis van evaluatie

Maar liefst 306 mensen, zowel uit de directe omgeving van de Speelberg en de Kerkeweg als van iets daarbuiten, deelden hun mening over deze proefopstelling via de vragenlijst. 

 

Op basis van de resultaten uit deze vragenlijst heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de proefopstelling eenrichtingsverkeer in de Speelberg (gedeelte tussen Bredestraat en Regenmeuterlaan) en in de Kerkeweg (gedeelte tussen Bredestraat en Hof ten Put) voorlopig niet definitief te bestendigen of af te voeren. De huidige proefopstelling wordt verlengd en vanaf 2 juli 2018 start de proefopstelling aan een tweede periode met een aantal wijzigingen.


Tot 1 juli blijft de huidige situatie dus van kracht. Vanaf 2 juli start de aangepaste opstelling. Ook die nieuwe proefopstelling willen we grondig evalueren om te zien of de aanpassingen tegemoet komen aan de meeste opmerkingen. Dat wil zeggen dat we eind oktober opnieuw een bevraging zullen doen.

 

De proefopstelling vanaf 2 juli zal lopen tot het einde van het jaar. De aanpassingen proberen tegemoet te komen aan een aantal belangrijke opmerkingen die uit de bevraging gekomen zijn:

  • De uurregeling van de huidige variabele verkeersborden wordt aangepast van 7.30 u tot 9.00 u. Dat wil zeggen dat het eenrichtingsverkeer pas een half uur later van kracht is, zodat de mensen uit de betrokken straten de tijd hebben om voor 7.30 u in beide richtingen hun straat uit te rijden.
  • Er komt een bijkomend variabel verkeersbord voor eenrichtingsverkeer op de Speelberg (kassei-gedeelte) van 7.30 u tot 9.00 u. Tussen die uren zal je enkel nog richting sporthal mogen rijden, met uitzondering van (brom-)fietsers.
  • We plaatsen tijdelijke signalisatieborden op de hoek Heurkstraat - Terhulpensesteenweg enerzijds en op de hoek Daloensdelle - Terhulpensesteenweg anderzijds. Dit om aan te geven dat het geen zin heeft de wijk in te rijden tussen 7.30 u en 9.00 u omdat de doorgang aan de Speelberg onderbroken is.
  • Tegen 2 juli onderzoeken we ook nog een bijkomende maatregel om het (sluip-)verkeer in de Bredestraat-Breerijke richting Hoeilaartsesteenweg tegen te gaan.

 

We hopen hiermee voor iedereen een leefbare situatie te creëren, rekening houdend met de opmerkingen uit de vragenlijst.