Gemeente Overijse

Wij doen mee aan CurieuzeNeuzen Vlaanderen

16-05
Wij doen mee aan CurieuzeNeuzen Vlaanderen

Ook wij doen mee met CurieuzeNeuzen Vlaanderen. Nog tot 26 mei meten we de luchtkwaliteit aan het Administratief Centrum De Vuurmolen. CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een wetenschappelijk onderzoek waarbij de bevolking de handen uit de mouwen steekt. Onder leiding van professionele wetenschappers verzamelen burgers data over luchtkwaliteit.

 

Zo helpen ze mee om een uitdagend wetenschappelijk probleem op te lossen. De bedoeling is om luchtkwaliteit over heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen, zowel in de stad als op het platteland.

 

Niet minder dan 20.000 gezinnen, verenigingen, bedrijven en scholen krijgen de kans om de luchtkwaliteit te meten. Dit gebeurt door een eenvoudige meetopstelling op te hangen aan een raam van hun woning, appartement of gebouw. Gedurende de volledige maand mei wordt de concentratie van stikstofdioxide (NO2) in de lucht gemeten. NO2 is een belangrijke indicator van luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door het verkeer.

 

Dit onderzoek zal duidelijk maken in welke mate we worden blootgesteld aan NO2. Zo kunnen we beter inschatten wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid. Dat dergelijke metingen op zo'n grote schaal worden uitgevoerd, is een internationale primeur.

 

Om goede meetresultaten te bekomen, zijn nauwkeurigheid en zorgvuldigheid van groot belang.

CurieuzeNeuzen Vlaanderen gebruikt een gestandardiseerde meetopstelling die eenvoudig is en toch zeer betrouwbare data oplevert. De meting van NO2 in de buitenlucht gebeurt met diffusiebuisjes, waarin een filtertje selectief NO2-moleculen bindt. Op elk meetpunt hangen twee buisjes gedurende vier weken in de buitenlucht.

 

Na vier weken NO2-moleculen te hebben 'gevangen' gaan de buisjes naar het laboratorium voor analyse.

 

Meer info over dit burgeronderzoek over de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je op: www.curieuzeneuzen.be