Gemeente Overijse

Navigatie

Keizer Karel weer gul voor Tombekenaren op 8 januari

04-01
Keizer Karel weer gul voor Tombekenaren op 8 januari

Op de eerste zondag na Driekoningen staat het gehucht Tombeek weer helemaal in het teken van Keizer Karel.

 

Naar jaarlijkse gewoonte trekt de financieel beheerder van de gemeente Overijse dan met zijn geldkoffer naar Tombeek om er samen met de 'Grote Keizer' en de Druivenambassadeur de 'Trek van Tombeek-Heyde' uit te betalen.

 

Elk gezinshoofd van Tombeek dat ingeschreven is in het bevolkingsregister vanaf 1 januari 2016 tot op heden en vermeld wordt in het belastingkohier 'milieu 2016' mag 4,00 EUR in ontvangst nemen.

 

De legende vertelt dat Keizer Karel in 1531 vastreed in de Lane en geholpen werd door de Tombekenaren, die hiervoor Tombeekheide (70ha) als beloning kregen. De Souvereine Raad van Brabant kende deze gronden officieel toe aan de gemeenschap van Tombeek in 1784. Het resterend gedeelte werd in 1934 verkocht om een sanatorium te bouwen en het geld werd bij de bank geplaatst. De intresten bedragen nu 4,00 EUR per familiehoofd en worden jaarlijks uitbetaald door de financieel beheerder van de gemeente Overijse.

 

De festiviteit ter ere van de weldoener start met een eucharistieviering in de Sint-Bernarduskerk om 10.30 uur. Daarna gaat het onder de muzikale begeleiding van de plaatselijke fanfare De Lanezonen en de Keizer Karelgroep naar de herberg 'De Welkom' (Waversesteenweg 307) waar de uitbetaling plaats heeft tussen 11.30 uur en 13 uur. Net vóór de uitbetaling zal de Keizer zijn volk toespreken.