Gemeente Overijse

Geen eenrichting meer in Hengstenberg en Decatstraat

01-06
Geen eenrichting meer in Hengstenberg en Decatstraat

Op 1 maart 2017 stelde de gemeente eenrichtingsverkeer in in de Decatstraat en het gedeelte van de Hengstenberg tussen de Decatstraat en de Frans Verbeekstraat. Zoals beloofd werd de proefopstelling geëvalueerd en niet behouden. De signalisatie verdwijnt op 1 juni.

 

 

Het college van burgemeester en schepenen stelde een proefopstelling in omdat het gedeelte van de Hengstenberg tussen de Decatstraat en de Frans Verbeekstraat smal is en voertuigen er moeilijk kunnen kruisen zonder het voetpad of de berm te gebruiken.

 

De gemeente evalueerde het eenrichtingsverkeer gedurende drie maanden op het vlak van verkeersveiligheid en leefbaarheid. Op basis hiervan en van de ervaringen van de buurtbewoners zet de gemeente de proefopstelling niet verder.

 

Maatregelen verkeersveiligheid

 

De gemeente engageert zich wel om een aantal acties uit te werken om de verkeerssituatie te verbeteren. Aan de kruising Decatstraat-Hengstenberg  willen de gemeente de kruinen hoger insnoeien en het perk opkuisen zodat je sneller een tegenligger ziet aankomen. Ook aan het kruispunt Decatstraat-Fr. Verbeekstraat komen er maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen.

En om extra aandacht te besteden aan de voetgangers komt de heraanleg van het voetpad in de Decatstraat op de planning. Ook ter hoogte van het voetpad tussen de Pijpekopstraat en de Frans Verbeekstraat zoekt de gemeente naar oplossingen om de veiligheid voor voetgangers te verhogen.