Gemeente Overijse

Evaluatie zorgt voor nieuw verlichtingsplan

31-05
Evaluatie zorgt voor nieuw verlichtingsplan

Sinds mei vorig jaar wordt de straatverlichting in Overijse gedoofd tussen 24 u 's nachts en 5 u 's morgens. Na een eerste evaluatie wordt dit verlichtingsplan binnenkort aangepast, we wachten hiervoor op Eandis. De klimaatdoelstelling en de daaraan gekoppelde CO2-reductie blijft behouden.

 

Wat verandert er?

 

  • De straatverlichting zal opnieuw branden op vrijdag- en zaterdagnacht.
  • Op de andere dagen zal de verlichting een uurtje later aangezet worden, namelijk om 6 uur 's morgens in plaats van om 5 u.

 

Waarom?

 

Het college besliste om met dit nieuwe brandregime te luisteren naar de reacties van inwoners, zonder de vooropgestelde klimaatdoelstellingen in het gedrang te brengen. In de vragen kwam vooral de vraag naar straatverlichting tijdens activiteiten en in het weekend naar voor. Dit nieuwe plan wil deze vragen rond veiligheid verzoenen met de zorg voor ons klimaat.

 

Evaluatie

 

Op basis van cijfers van de politiezone Druivenstreek blijkt dat het doven van de nachtverlichting geen aantoonbare verschillen veroorzaakte op vlak van verkeersveiligheid, het aantal diefstallen of de algemene criminaliteit, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het nieuwe plan moet er echter voor zorgen dat het onveiligheidsgevoel daalt.

 

Toekomst?

 

Het doven van de straatverlichting zorgde niet enkel voor een besparing op financieel vlak, maar we blijven door de gerealiseerde daling van de CO2-uitstoot gaan voor onze klimaatdoelstellingen. De gemeente engageert zich nu om met de bespaarde centen een degelijk plan op te stellen om te investeren in verkeerstechnische ingrepen die de veiligheid zelfs zonder verlichting 's nachts kunnen verhogen, zoals bvb. fluorescerende fietsstroken. Bovendien willen we de komende jaren werk maken van de aankoop van duurzame verlichting.

 

Wanneer?

 

De gemeente zal de aanpassingen doorgeven aan netbeheerder Eandis, die het nieuwe regime in de praktijk zal moeten omzetten. Van zodra we van hen een timing krijgen, zullen we dit communiceren.