Gemeente Overijse

Premie voor compostvaten, -bakken en wormenbak

Wat?

Een compostvat is een recipiënt waarin groenten-, fruit- en tuinafval in goede verteringsomstandigheden omgezet worden tot compost. Het vat bestaat meestal uit een geperforeerde bodemplaat, een romp, controleluik, deksel en eventueel een verluchtingsstok. De compostbak heeft dezelfde werking maar in een open structuur. Bij de wormenbak zijn het naast bacteriën, schimmels, enz... in hoofdzaak wormen die het organisch materiaal verteren.


Organisch materiaal maakt ongeveer 50 % uit van het huishoudelijk afval. Thuiscomposteren vermindert het restafval wat voor de gemeente een enorme besparing betekent op de werkingskosten van de intercommunale Interrand. Dit premiereglement moet de gemeente helpen om de gemeentelijke doelstelling van maximaal 150 kg restafval per inwoner per jaar te behalen.

 

Terug naar boven

Voorwaarden

Het compostvat heeft een minimale inhoud van 200 liter, de compostbak minimaal 500 liter en de wormenbak minimaal 10 liter.

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

De premie bedraagt de helft van de factuurprijs met een maximum van 25,00 EUR.

Terug naar boven

Contact

Formulieren