Gemeente Overijse

Premie voor herbruikbare luiers

Wat?

Herbruikbare luiers zijn niet de wegwerpbare luier na eenmalig gebruik, maar bijvoorbeeld wel de klassiek wasbare katoenen luier tot de milieu- en gebruiksvriendelijke broekluier en toebehoren.

 

Overweging
Het gebruik van de herbruikbare luier moet bijdragen tot het verminderen van de restafval wat bijvoorbeeld over de luierperiode van een kind tot meer dan een ton kan bedragen, dus afvalbeperking, -voorkoming.

Dit premiereglement moet de gemeente helpen om de gemeentelijke doelstelling van maximaal 150 kg restafval per inwoner per jaar te behalen.

 

Terug naar boven

Voorwaarden

  • De premie kan enkel aangevraagd worden voor kinderen onder de drie jaar.
  • Het aankoopbewijs mag niet ouder zijn dan twaalf maanden en dateert van na de datum van goedkeuring van huidig reglement.
  • De premie kan éénmalig per kind aangevraagd worden door vader, moeder of wettelijke voogd.

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

  • De premie bedraagt per aanvrager de helft van de factuurprijs met een maximum van 125,00 EUR.
  • Meerdere aankoopfacturen mogen binnengebracht worden tot het plafond van 125,00 EUR bereikt is.

Terug naar boven

Contact

Formulieren