Gemeente Overijse

Stedenbouwkundige vergunning

Wat?

Voor bouwwerken, voor uitbreidingswerken en/of voor verbouwingswerken evenals voor technische en reliëfwerken heb je een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) nodig.

Terug naar boven

Voorwaarden

Ook in andere gevallen heb je vaak een bouwvergunning nodig:

 • als de functie van een pand verandert, bijvoorbeeld van wonen naar winkel;
 • als het aantal woongelegenheden verandert;
 • bij werken aan de voorgevel;
 • bij kappen boom, kappen bos, kappen gevaarlijke bomen met stamomtrek minder dan één meter;
 • ...

 

Informeer je dus altijd eerst bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

 

Er zijn ook werken waarbij je vrijgesteld bent van stedenbouwkundige vergunning of melding.

 

Lees hier de brochure van de Vlaamse Overheid.

 

Architect?

Het kan zijn dat je ook een architect nodig hebt.
Dit is afhankelijk van de grootte en de impact van de werken:

Voor gebouwen of uitbreidingen van gebouwen boven 40 m² oppervlakte.

Wanneer de bouwwerken de stabiliteit van een bestaand gebouw veranderen.

...

Informeer hiervoor ook bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

 

Terug naar boven

Procedure

Stel je dossier samen.
Vul hiervoor het standaard aanvraagformulier in en volg de verplichte dossiersamenstelling.
Een dossier bestaat altijd uit documenten en plannen.
De documenten (nota's, foto's, ...) breng je in vijfvoud binnen.
Breng ook zes (sets) plannen mee.
Soms zijn nog meer exemplaren van het dossier/de plannen nodig.
Dit is afhankelijk van de grootte en de impact van de aanvraag.

Kom hiervoor gerust langs, de medewerkers van de dienst Ruimtelijke Ordening helpen je graag met de dossiersamenstelling.

Bij binnenbrengen van je dossier aan loket 2, wonen en bouwen, krijg je een afgiftebewijs.
Je mag het dossier ook opsturen, maar doe dit wel aangetekend.
Je dossier wordt nagekeken binnen de 14 dagen (uitzonderlijk 30 dagen) na afgifte.
Dan begint de procedure te lopen.

Als het dossier niet in orde is, loopt de procedure niet.
Dienst Ruimtelijke Ordening contacteert je dan telefonisch of per brief.
Je komt best langs aan de balie om het probleem uit te klaren.

Wat gebeurt er als je dossier volledig en ontvankelijk is?

Drie factoren bepalen mee de doorlooptijd van je dossier:
Soms komt er een openbaar onderzoek dat 30 dagen duurt.
De directe buren langs de kant van de werken krijgen een brief waarin staat wat er gaat gebeuren. Soms ontvangen de eigenaars van alle aangrenzende percelen zo een brief. Je moet dan ook een gele affiche ophangen op de plaats van de werken.

De dossierverantwoordelijke vraagt, als het nodig is, advies bij de betrokken instanties.
Deze hebben 30 dagen de tijd om hun advies door te geven.

Na openbaar onderzoek en adviezen, moet soms het dossier voorgelegd worden aan Ruimtelijke Ordening – Vlaams Brabant.
Daar heeft men 30 dagen de tijd om het dossier te bestuderen.

Binnen 105 dagen vanaf de datum van volledig- en ontvankelijkheid neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing.

Je ontvangt de beslissing via aangetekende zending.
De beslissing kan een vergunning zijn, met of zonder voorwaarden.
Je kan ook een weigering krijgen.
Je mag dan de werken geheel of gedeeltelijk niet uitvoeren.
Ben je hiermee niet akkoord, kan je in beroep gaan bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, en bij de gemeente zelf.
Om in beroep te gaan volg je exact de verplichte beroepsprocedure.

 

Procedure na vergunning

Wanneer je de vergunning krijgt, moet je dit nog 30 dagen bekendmaken door aan te plakken.
Hang hiervoor het geplastificieerd A4 blad bij de vergunning op aan het pand/stuk grond waarover het gaat.
Laat dit aan de dienst Ruimtelijke Ordening weten door het formulier 'aanplakking bekendmaking', ook bij de vergunning gevoegd, ingevuld en ondertekend terug te bezorgen per post of door het af te geven aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening.

Zonder tegenbericht, mag je vanaf de 35ste dag na de aanplakking starten met de werken.
Ook dit laat je aan de dienst Ruimtelijke Ordening weten door het formulier 'aanvang van de bouw- en verbouwingswerken', ingevuld en ondertekend aan de dienst Ruimtelijke Ordening te bezorgen, per post of door afgifte.

Op dezelfde manier, met het formulier einde van de bouw- en verbouwingswerken, meld je ook het einde van de werken.

Een bouwvergunning vervalt in bepaalde situaties en na 2 jaar als de werken niet worden aangevat.

Ook de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) omschrijft dit.

 

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Het is altijd interessant om enkele foto's, plannetjes en/of schetsen mee te brengen zodat we een basis hebben om over te praten.

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Verschillend voor elk dossier en afhankelijk van de omvang van de werken.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Het kan zijn dat je geen vergunning nodig hebt: soms volstaat een melding, soms zijn de werken vrijgesteld en mag je zonder papierwerk de werken starten.

Terug naar boven

Regelgeving

Terug naar boven

Contact

 • Ruimtelijke ordening, stedenbouw, grondbeleid en huisvesting

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  08u00 tot 12u00

  Meer openingsuren