Gemeente Overijse

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

Wat?

Wanneer je een grond wil (her)verdelen in een aantal kleinere percelen om deze te verkopen of verhuren als bouwgrond, dan heb je een vergunning nodig. Voordat je de verkavelingsaanvraag indient, is het een goed idee om eerst contact op te nemen met de dienst Ruimtelijke Ordening om na te kijken of je voorstel in aanmerking kan komen.

Terug naar boven

Voorwaarden

Waarvoor heb je een verkavelingsvergunning nodig?
- Afsplitsen van een of meerdere stukken grond om te verkopen of verhuren als bouwgrond, eventueel met de aanleg van nieuwe wegen of een wijziging aan de weg (verbreden, verleggen, opheffen, ...).

 

Je moet eigenaar zijn van de gronden of de toestemming hebben van alle eigenaars om een verkavelingsvergunning te kunnen aanvragen.
Hoe je mag bouwen verschilt naargelang de ligging in de gemeente Overijse. Vaak leggen specifieke voorschriften beperkingen op. Informeer je dus altijd op voorhand bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Terug naar boven

Procedure

Deze vergunning kan je enkel online aanvragen via het omgevingsloket.
Het normenboek legt vast welke documenten je nodig hebt. In sommige gevallen moet je ook volgende documenten toevoegen:
- compensatieformulier ontbossing
- archeologienota
- MER-screeningsformulier

Wat gebeurt er met je aanvraag?
1. Er wordt bekeken of je dossier volledig en ontvankelijk is. 
Binnen de 30 dagen ontvang je een aangetekende brief met een antwoord:
- de aanvraag is onvolledig: de procedure wordt stopgezet
- de aanvraag is volledig: je krijgt een volledigheidsbewijs met vermelding of een openbaaronzerzoek nodig is. 


2. Onderzoek
De nodige adviezen worden opgevraagd. Als er een openbaar onderzoek nodig is, wordt dit ook opgestart. De dienst Ruimtelijke Ordening geeft ook advies aan het schepencollege in het stedenbouwkundig verslag.

 

3. Beslissing
Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing binnen de 150 dagen na de datum van het volledigheidsbewijs. Je ontvangt een brief met de beslissing:
- Je krijgt een vergunning
- Je aanvraag wordt geweigerd: je kan binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij de provincie
- Je ontvangt de beslissing niet op tijd: dit is een stilzwijgende weigering. Je kan binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij de provincie. 


Wanneer mag je starten met de verkavelingswerken?

- Je maakt je vergunning bekend via een aanplakking. Hang het document 'bekendmaking' aan de straatkant van het perceel. Doe dit ten laatste 10 dagen na ontvangst en laat het minstens 30 dagen hangen. 
- Je mag beginnen met de werken 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent. Een beroep betekent dat je de werken niet kan uitvoeren en moet wachten op de uitspraak in beroep.

- Bouw of verbouw je ook tegelijkertijd? Dan heb je ook een omgevingsvergunning nodig voor stedenbouwkundige handelingen.

 

Voorwaarden voor verkoop of verhuur
- Je kan een lot uit een verkaveling pas verkopen of verhuren nadat je een 'attest verkoopbaar en bebouwbaar' hebt gekregen.

- Je moet een lot uit een verkaveling voor minstens 9 jaar verkopen of verhuren.
- Je moet de voorwaarden van de vergunning naleven. 

 

5. Wanneer vervalt een vergunning?
Een verkavelingsvergunning zonder wegen vervalt wanneer: 

- binnen de 5 jaar minder dan 1/3de van de kavel verkocht of verhuurd is voor meer dan 9 jaar

- binnen de 10 jaar minder dan 2/3de van de kavels verkocht of verhuurd zijn voor meer dan 9 jaar

Voor een verkavelingsvergunning met de aanleg wegen is het ook nodig dat de wegen binnen de 5 jaar aangelegd zijn.

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

De kostprijs voor een stedenbouwkundige vergunning is verschillend voor elk dossier en afhankelijk van de omvang van de werken.

Terug naar boven

Contact

  • Ruimtelijke ordening, stedenbouw, grondbeleid en huisvesting

    Begijnhof 17
    3090 Overijse

    Vandaag gesloten

    Meer openingsuren