Gemeente Overijse

Rampenschade

Wat?

Wanneer je schade hebt geleden door storm, overvloedige regenval of ander noodweer en dit door de hogere overheid als ramp werd erkend, kan je een vraag tot schadevergoeding indienen bij de gouverneur.

De dienst Openbare Werken/Infrastructuur kan je enkel informeren of de ramp al dan niet erkend is.

Terug naar boven

Procedure

Van zodra de natuurramp werd erkend, kan je een aanvraag voor schadeloosstelling indienen bij de provinciegouverneur.

Terug naar boven

Contact