Gemeente Overijse

Bewijs van Belgische nationaliteit

Wat?

Het bewijs van nationaliteit is een bewijs dat bevestigd dat je Belg bent.

 

Indien je geen Belgische nationaliteit bezit, moet dit document aangevraagd worden via de ambassade.

Terug naar boven

Voorwaarden

  •  Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister in Overijse
  •  Over de Belgische nationaliteit beschikken

Terug naar boven

Procedure

Een uittreksel of attest wordt in principe aangevraagd door de betrokkene zelf, door zijn wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris,...). Het gemeentebestuur levert het attest af na controle van de identiteit.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Voor derden : gewettigde aanvraag

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

 

  • Gratis, indien bestemd voor administratie, sociale doeleinden
  • 1,50 EUR (indien bestemd voor gerechtelijke procedure)

Terug naar boven

Uitzonderingen

Afgifte aan derden kan alleen (voor zover dit door de wet is voorgeschreven of toegestaan) en mits een schriftelijke, ondertekende en gewettigde aanvraag met vermelding van de bepaling waarop deze aanvraag is gesteund.

Terug naar boven

Regelgeving

K.B. 16 juli 1992 (B.S.15.08.1992)

K.B. van 16 juli 1992 gewijzigd door het K.B. van 2 juli 1993 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.

Wet van 8 december 1992 (B.S.18.03.1993)

Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Terug naar boven

Contact

  • Snelloket Burgerzaken

    Begijnhof 17
    3090 Overijse

    Vandaag open
    08u00 tot 12u00
    13u00 tot 16u00

    Meer openingsuren

Formulieren