Gemeente Overijse

Melding van een stedenbouwkundige handeling en/of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten of vrijstelling

Wat?

Voor sommige kleine (ver)bouwwerken aan en rond je woning heb je geen omgevingsvergunning nodig maar volstaat een melding.
Het grote verschil met de vergunning is dat je bij een melding vanaf de twintigste dag na het melden al kan starten met de werken.
Het dossier ziet er ongeveer hetzelfde uit als bij een vergunning.
Of je al dan niet een melding mag indienen, is aan strikte regels onderworpen. Informeer je dus altijd bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Terug naar boven

Voorwaarden

Je kan een melding doen voor:

 • Interne werken die geen betrekking hebben op draagmuren.
 • Werken aan achtergevel of zijgevel waarbij de stabiliteit van het gebouw niet wijzigt.
 • Het voorzien van bijgebouwen aan het hoofdgebouw.
 • Tot maximaal 40 m² (bestaande vergunde uitbreidingen worden meegerekend).
 • Tot maximaal 4 meter hoogte.
 • In de zijtuin tot op 3 meter van de grens.
 • In achtertuin tot op 2 meter van de grens.
 • Tegen bestaande aanpalende gebouwen op de grens (niet hoger, niet dieper).

 

Let wel! Informeer je altijd eerst bij de dienst Ruimtelijke Ordening want:

 • Geldende verkavelingsvoorschriften of voorschriften van andere uitvoeringsplannen kunnen extra beperkingen opleggen.
 • Het pand mag niet zonevreemd liggen.

 

Wanneer de bouwwerken de stabiliteit van een bestaand gebouw wijzigen heb je een architect nodig.

 Misschien heb je een vergunning nodig of ben je zelfs vrijgesteld van meldings- of vergunningsplicht. Meer info over de voorwaarden vind je op www.ruimtevlaanderen.be. 

Terug naar boven

Procedure

1. Kijk na of een melding volstaat of of je toch een vergunning moet aanvragen

Op www.ruimtevlaanderen.be vind je een overzicht van de werken waarvoor een melding volstaat.
Heb je vragen, dan kan je ook altijd bij de dienst Ruimtelijke Ordening terecht. Dit kan telefonisch of op afspraak. Breng in dat geval eventuele plannen, documenten, schema's, foto's, ... mee om je plannen te verduidelijken. 

2. Stel je dossier samen
Je dossier samenstellen kan op twee manieren. Vanaf 1 januari gebeurt elke aanvraag online via het omgevingsloket. 
Je dossier maak je op op basis van de plannen en bijgevoegde documenten, zowel online als op papier. 

 

Het normenboek legt vast welke documenten je nodig hebt. Voeg alle nodige documenten zo snel mogelijk toe, zodat we je dossier meteen kunnen behandelen. 

Online (verplicht voor dossiers waarbij de medewerking van een architect nodig is)
Surf naar www.omgevingsloket.be, het online platform van de Vlaamse overheid, voor meer info. Voor een stedenbouwkundige melding zonder architect kan je aanvraag sneller gebeuren dankzij de snelinvoer. Voorwaarde hiervoor is wel dat er geen structurele aanpassingen gebeuren en dat ook het aantal woongelegenheden en de woonfunctie niet veranderen. Bij snelinvoer moet je je dossier in 1 keer afwerken, hou dus alle nodige info bij de hand. 

Op papier (alleen voor dossiers waarbij de medewerking van een architect niet verplicht is) 
Vul het meldingsformulier in. Je dient je dossier in bij Loket 2 in AC De Vuurmolen. Bij afgifte ontvang je een ontvangstbewijs. Hiervoor heb je geen afspraak nodig. Je kan het ook aangetekend opsturen naar de dienst Ruimtelijke Ordening.

3. Wat gebeurt er met je melding?

Er wordt bekeken of je melding volledig en ontvankelijk is. Nadien neemt het collge van burgemeester en schepenen een beslissing. Dit gebeurt binnen de 30 dagen. Bij een digitale melding via het omgevingsloket kan je de stappen online opvolgen. Je krijgt voor elke stap een melding via mail. Bij een papieren melding ontvang je de beslissing per brief. 

 

4. Je melding is goedgekeurd. Wanneer mag je beginnnen met de werken of activiteiten?

 

- Je maakt de werken bekend via een aanplakking. Hang het document 'bekendmaking' aan de straatkant van het perceel. Doe dit ten laatste 10 dagen na ontvangst en laat het minstens 30 dagen hangen. Laat dit aan de dienst Ruimtelijke Ordening weten aan de hand van het formulier 'Attest aanplakking'. 
- Je mag beginnen met de werken 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent. Een beroep betekent dat je de werken niet kan uitvoeren en moet wachten op de uitspraak in beroep.

- Ook het begin en einde van de werken moet je melden aan de dienst Ruimtelijke Ordening via het juiste formulier.

 

5. Wanneer vervalt een melding?
Een omgevingsmelding vervalt wanneer: 

- de werken niet gestart zijn binnen de 2 jaar nadat je de vergunning hebt gekregen

 

 

 

 

 

 

 

 

Je dient een melding in door je dossier in tweevoud af te geven aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening tegen afgiftebewijs of door je dossier aangetekend op te sturen naar de dienst Ruimtelijke Ordening.

Contacteer gerust de medewerkers van de dienst Ruimtelijke Ordening als je hierbij vragen/moeilijkheden hebt of kom even langs tijdens de openingsuren.

Binnen 20 dagen na de melding ontvang je een brief waarin staat of je melding juist was of niet.
Als de melding in orde is, mag je vanaf de 20e dag na de melding starten met de werken.
Als de melding niet correct is, mag je niet starten met de werken en kom je best langs aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening.

 

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Je kan een melding digitaal doen via het omgevingsloket.
Om een papieren meldingsdossier in te dienen je het meldingsformulier en volg je de verplichte dossiersamenstelling. De medewerkers van de dienst Ruimtelijke Ordening helpen je hierbij graag verder.

Een melding breng je in tweevoud binnen.

 

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Het bedrag dat je moet betalen kan voor elk dossier verschillen en is afhankelijk van de omvang van de werken.

Terug naar boven

Contact

 • Ruimtelijke ordening, stedenbouw, grondbeleid en huisvesting

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag gesloten

  Meer openingsuren