Gemeente Overijse

Getuigschrift met historiek van adressen

Wat?

Een bewijs van historiek van de adressen is een attest waarin vermeld staat welk het huidig adres is en op welke adressen iemand al gewoond heeft en wanneer.

 

Het attest vermeldt een aantal persoonlijke gegevens :

 • Naam en voornamen
 • Plaats en datum van geboorte
 • Huidig adres
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Vorige adressen (enkel van de gemeente Overijse)

Terug naar boven

Voorwaarden

 • Ingeschreven inwoner in de bevolkingsregister
 • De burger dient inwoner geweest te zijn van de gemeente

Terug naar boven

Procedure

 • De betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of zijn bijzonder gemachtigde kan dit document bekomen.
 • Het gemeentebestuur levert het attest af na controle van de identiteit.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Voor derden: een gewettigde aanvraag

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

 • Gratis (indien bestemd voor administratie, sociale doeleinden)
 • 1,50 EUR (indien bestemd voor gerechtelijke procedure)

Terug naar boven

Regelgeving

K.B. van 16 juli 1992 (B.S. 15.08.1992)
K.B. van 16 juli 1992 gewijzigd door het K.B. van 2 juli 1993 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.
Wet van 8 december 1992 (B.S.18.03.1993)
Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Terug naar boven