Gemeente Overijse

Voorlopig rijbewijs

Wat?

Je kan een voorlopig rijbewijs krijgen als je geslaagd bent in het theoretisch examen.

Terug naar boven

Voorwaarden

Je bent sinds minder dan drie jaar geslaagd voor het theoretisch examen.

 

Opgelet! Vanaf 1 oktober 2017 is de wetgeving gewijzigd. Kandidaten die een voorlopig rijbewijs cat. B, met vrije begeleiding (niet met de rijschool) aanvragen vanaf 1 oktober, moeten bij de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs ook een begeleidersattest voorleggen, ondertekend door een erkende rijschool (volledig ondertekend en/of afgestempeld door een erkende rijschool of een erkend instructeur) Dit attest moet worden voorgelegd voor alle begeleiders. Kiezen de kandidaten dus voor 2 begeleiders, dan moeten er 2 begeleidersattesten voorgelegd worden. Dit begeleidersattest houdt in dat de begeleider een vorming heeft gevolgd. Het begeleidersattest blijft 10 jaar geldig. Dit wil zeggen dat de begeleider binnen de periode van 10 jaar meermaals begeleider kan zijn.

 

 

 

Terug naar boven

Procedure

Je komt langs bij de dienst Burgerzaken met de nodige documenten, afhankelijk van welk model je aanvraagt. Na maximum vijf werkdagen kan je het voorlopig rijbewijs afhalen.


Opgelet! Als je het rijbewijs niet afhaalt binnen de negentig dagen na de aanvraag, wordt het rijbewijs vernietigd en moet je een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen.

 

 

Terug naar boven

Wat meebrengen?

  • Aanvraagformulier van het examencentrum of huidig rijbewijs.
  • Eventueel een bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool, eventueel een rijgeschiktheidsattest (voor categorie C en D), meer info hierover vind je bij MEDEX.
  • Eén recente pasfoto met lichte, egale achtergrond indien je een andere foto wilt dan op je identiteitskaart.

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

25,00 EUR

Terug naar boven

Uitzonderingen

Een voorlopig rijbewijs 18 maanden voor categorie B wordt eenmalig afgeleverd en kan niet worden vernieuwd.

Terug naar boven

Regelgeving

http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs/

 

Wet van 16 maart 1968 (artikel 23-27 en artikel 38 - 48)

K.B. van 10 juli 2006 betreffende de nieuwe rijopleiding en de rijopleiding van categorie B (B.S. 14 juli 2006)

K.B. van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders.

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 (B.S. 29 juni 2017) tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B. wat betreft de hervorming van de rijopleiding.

Terug naar boven

Contact