Gemeente Overijse

Navigatie

Aankomstverklaring EU-onderdaan

Wat?

Een melding van aanwezigheid voor burgers van de Unie. (Er is geen inschrijving in het rijksregister)

Terug naar boven

Voorwaarden

 • Niet langer dan drie maanden verblijven in België.
 • Reispaspoort of identiteitskaart, het is niet vereist dat deze documenten nog geldig zijn.
 • Particulier adres opgeven binnen de tien werkdagen na binnenkomst.

Terug naar boven

Procedure

 • Aanvraag aan het loket 10
 • Bijlage 3ter wordt aangemaakt
 • Bijlage 3ter wordt ondertekend door de betrokken persoon.
 • Eén exemplaar wordt aan betrokkene overhandigd.
 • Bij vertrek moet dit ook bij de dienst Vreemdelingen aan loket 10 gemeld worden.
 • Een politiecontrole wordt uitgevoerd om het vertrek te bevestigen.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • twee recente pasfoto's met witte achtergrond
 • een particulier adres in de gemeente
 • paspoort of identiteitskaart

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

5,00 EUR

Terug naar boven

Uitzonderingen

 • logement in een logementshuis dat onderworpen is aan de wetgeving betreffende de controle op de reizigers (bijvoorbeeld een hotel, pension)
 • tijdens een reis in België voor behandeling in een ziekenhuis
 • aangehouden zijn in een strafinrichting of inrichting tot bescherming van de maatschappij

Terug naar boven

Regelgeving

Artikel 41 bis van de wet van 15 oktober 1980 en het K.B. van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Terug naar boven

Contact