Gemeente Overijse

Navigatie

Voorlopige identiteitskaart

Wat?

In zeer uitzonderlijke gevallen kan er een voorlopige identiteitskaart aangevraagd worden die dezelfde dag nog kan worden afgehaald bij de regionale afvaardiging van het Rijksregister te Brussel. Dit document is twee maanden geldig en wordt aanvaard in de meeste Europese landen.

 

Opgelet!

Personen die verzuimd hebben om tijdig stappen te zetten voor de vernieuwing van hun identiteitskaart kunnen geen voorlopige identiteitskaart krijgen.

Om een voorlopige identiteitskaart te kunnen krijgen mag de verloren, gestolen of vernietigde identiteitskaart niet vervallen zijn.

Onmiddellijk na terugkeer in België moet de voorlopige identiteitskaart ingeleverd worden bij de dienst Bevolking.

Terug naar boven

Voorwaarden

 • Belgische nationaliteit
 • Een voorlopige identiteitskaart kan enkel bekomen worden onder de volgende restrictieve voorwaarden:
 • de onmogelijkheid om gebruik te maken van de spoedprocedures voor identiteitskaarten
 • de onmogelijkheid om gebruik te maken van de spoedprocedure om een paspoort te verkrijgen
 • de verloren of gestolen identiteitskaart moet nog geldig zijn (geldigheidsdatum niet verstreken)
 • de burger dient zijn reisdocumenten voor te leggen als bewijs dat het niet mogelijk is om voor de datum van afreis een ander reisdocument te bekomen
 • de documenten voor de aanvraag van de voorlopige identiteitskaart kan u bekomen via de dienst burgerzaken. De voorlopige identiteitskaart wordt uitgereikt door de FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Instellingen en Bevolking Koloniënstraat 11
 • Opgelet:

  - Buiten de Europese Unie wordt het voorlopige identiteitsdocument niet algemeen erkend als identiteitsdocument. Bovendien kunnen derde landen die dergelijke documenten erkennen, op elk ogenblik en éénzijdig beslissen om ze niet meer te erkennen

  - Bepaalde luchtvaartmaatschappijen weigeren het voorlopige identiteitsdocument, ook al wordt het aanvaard in het land waarheen de burger zich wenst te begeven.

Terug naar boven

Procedure

 • Je meldt je aan één van de loketten van de dienst Bevolking (loketten 5-6-7-8)
 • Je ontvangt een aanvraag om een voorlopige identiteitskaart ondertekend door jezelf én door de ambtenaar van de burgerlijke stand of zijn gemachtigde
 • Een afspraak wordt gemaakt met de provinciale afvaardiging van de FOD Binnenlandse Zaken, Rijksregister.
 • Met het ondertekende aanvraagformulier, eventueel het attest van verlies of vernietiging van de identiteitskaart en een recente pasfoto, ga je naar de zetel van de provinciale afvaardiging van de FOD Binnenlandse Zaken, Rijksregister (Park Atrium - Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel - 02 518 21 39).
 • Na de controle van je identiteit wordt een voorlopige identiteitskaart gratis afgeleverd.
 • Na terugkeer in België en na het verstrijken van de voorlopige identiteitskaart, breng je deze voorlopige identiteitskaart terug naar de dienst Bevolking.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • Een attest van verlies, diefstal of vernietiging van de identiteitskaart (opgemaakt door de politie of de dienst bevolking – bijlage 12) – indien van toepassing
 • Een recente pasfoto (twee pasfoto´s in geval de aanmaak van een nieuwe eID op de dienst Bevolking nog dient te gebeuren)
 • Aanvraagformulier voorlopige identiteitskaart (afgeleverd door de dienst bevolking)

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Gratis

Terug naar boven

Uitzonderingen

Een kind van minder dan twee maanden oud komt in aanmerking komen voor een voorlopig identiteitsbewijs op voorwaarde dat uiterlijk op het ogenblik van de aanvraag van dit voorlopig identiteitsbewijs ook een elektronisch identeitsbewijs wordt aangevraagd.

 

Bij verlies of diefstal van de voorlopige identiteitskaart, dient de betrokkene een schriftelijke verklaring hierover te ondertekenen.

Terug naar boven

Regelgeving

Omzendbrief van 15 februari 1988 – bijlage 1 – B.S. 3 maart 1988

Gecoördineerde versie van 1 juli 2010 (en bijwerkingen)

Terug naar boven

Contact

 • Burgerzaken

  Begijnhof 17
  3090 Overijse

  Vandaag open
  00u00 tot 00u00
  00u00 tot 00u00

  Meer openingsuren