Gemeente Overijse

Gemeentelijk schoolbusvervoer

Wat?

De gemeente biedt schoolbusvervoer aan voor volgende scholen: Gemeentelijke Basisschool Overijse, Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik, Vrije Basisschool O.-L.-V.-Jezus-Eik (Kasteelstraat + Witherendreef), Sint-Jozefsschool Eizer, Parochieschool Maleizen, Gemeentelijke Kleuterschool Lotharingenkruis Maleizen, Basisschool 't Kasteeltje, Wijkschool 't Prieeltje.

 

Meerijden met de schoolbus kan, rekening houdende met, de beschikbare plaatsen op de bus en de gevraagde op- en afstapplaats die moeten passen in de bestaande routes.

Terug naar boven

Voorwaarden

 • Het kind dient ingeschreven te zijn in één van de betrokken scholen.
 • De halteplaats dient op het grondgebied van Overijse te liggen.

Terug naar boven

Hoeveel kost het?

Prijs voor een dagticket: 2,00 EUR (dagticket houdt zowel ochtend- als avond- als middagrit in).

 

Prijs voor een abonnement per trimester:

 • 60,00 EUR (100 %) voor een eerste kind
 • 48,00 EUR (80 %) voor een tweede kind
 • gratis voor een derde en volgende kind

 

Prijs voor het hele schooljaar:

 • 166,00 EUR (100 %) voor een eerste kind
 • 133,00 EUR (80 %) voor een tweede kind
 • gratis voor een derde en volgende kind

Terug naar boven

Regelgeving

Artikel 1

De op- en afstaphalten liggen allen op het grondgebied van Overijse. Er worden geen op- en afstaphalten voorzien in de naburige gemeenten. De gevraagde op- en afstaphalten dienen uiteraard in overeenstemming te zijn met de bijgevoegde haltelijst per respectievelijke bus. De aanvrager kan enkel kinderen inschrijven voor het gemeentelijk busvervoer, die school lopen in de gemeente Overijse.

Artikel 2

Er wordt één vaste op- en afstaphalte per kind opgegeven. Jouw kind dient ook werkelijk op de afgesproken halte op- en af te stappen. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht toe deze op- of afstaphalten te wijzigen. Dit zal uiteraard voorafgaandelijk worden gecommuniceerd naar de betrokkenen. 

Artikel 3

Voor de veiligheid van de kinderen dient de aanvrager ervoor te zorgen dat bij de opstaphalte het (de) kind(eren) vergezeld is (zijn) van een meerderjarige begeleider.

Bij de afstaphalte dient er een meerderjarige begeleider klaar te staan om het (de) kind(eren) op te vangen. Indien er niemand aanwezig is bij de afstaphalte, zal het (de) kind(eren) meegenomen worden door de buschauffeur en -begeleid(st)er, naar de naschoolse kinderopvang. De ouders dienen hun kind(eren) dan zelf op te halen in de naschoolse kinderopvang. 

Artikel 4

Indien voor bepaalde dagen andere op- en afstaphalten nodig zijn, gelieve dit duidelijk te vermelden op het inschrijvingsformulier. 

Artikel 5

De inschrijving dient op tijd ingediend te worden, namelijk vóór 15 juni van ieder schooljaar. Alle inschrijvingen na deze datum worden niet meer in rekening genomen, tenzij de in artikel 7 weerhouden gevallen, en rekening houdend met de in artikel 10 gestipuleerde voorrangsregeling. 

Artikel 6

De inschrijving is bindend voor het hele schooljaar. 

Artikel 7

Alleen in dringende gevallen of instapmomenten (voor kleuters) kan tijdens de loop van het schooljaar van de oorspronkelijke inschrijving afgeweken worden. De aanvraag dient gemotiveerd te zijn (er wordt m.a.w. een gegronde reden opgegeven) en ingediend te worden uiterlijk 15 werkdagen vóór het nieuwe instapmoment zodat de wijziging van kracht gaat vanaf de eerste dag van het instapmoment.

Kinderen tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar worden toegelaten tot het kleuteronderwijs op de volgende instapdagen:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag 

Artikel 8

Je krijgt steeds een bevestiging van jouw inschrijving. Opgelet: het is mogelijk dat wij jouw inschrijving moeten weigeren; bijvoorbeeld indien de bussen reeds volzet zijn of ingeval van een te fragmentarische inschrijving. (bijvoorbeeld slechts één of tweemaal per week gebruikmaken van de bus wordt beschouwd als te fragmentarisch). 

Artikel 9

Je dient jouw kind enkel in te schrijven als het ook werkelijk gebruik zal maken van het schoolbusvervoer. Indien na verloop van tijd zou blijken dat jouw ingeschreven kind toch geen gebruik maakt van het schoolbusvervoer, of veel minder dan voorzien, kunnen wij jouw inschrijving éénzijdig stopzetten, na jou voorafgaandelijk hierover te berichten. 

Artikel 10

In geval van niet-naleving van de algemene voorwaarden, kunnen we de inschrijving eveneens stopzetten. 

Artikel 11

Er geldt een voorrangsregeling volgens onderstaande prioriteitsvoorstelling, waarbij er steeds vanuit wordt gegaan dat iedere bus een maximale capaciteit heeft en dus beperkt is, iedere aanvraag getoetst wordt aan de logica der verplaatsing en waarbij de prioriteiten worden bepaald bij aanvang van ieder schooljaar:

 • altijd 's ochtends en 's avonds meerijden
 • altijd 's ochtends of 's avonds meerijden
 • bepaal vooraf bepaalde vaste dagen
 • ingevolge capaciteitsproblemen van de respectievelijke bus 

Artikel 12

Bijgevoegd schema geeft de verschillende halten weer van de drie beschikbare gemeentebussen, samen met de ter indicatie aangeduide tijdstippen voor de haltes. 

Artikel 13

Bij noodweer (sneeuw, ijzel, vrieskoude,…) worden de ouders verzocht deze website te raadplegen. Hierop zal vermeld staan of de schoolbussen al dan niet kunnen uitrijden, alsook vanaf wanneer het busvervoer hervat zal worden.

 

Terug naar boven