Gemeente Overijse

Wegenwerken Terhulpensesteenweg

Opgelet: in tegenstelling tot wat eerder gezegd werd, zullen de werken door onvoorziene omstandigheden duren tot 26 april in plaats van tot 19 april. Door de regen en de lage temperaturen van volgende dagen kan de aannemer de laatste laag asfalt pas maandag 24 april gieten. Op dinsdag 25 en woensdag 26 april gaat hij dan de belijning aanbrengen. 

 

Op maandag 6 maart 2017 startten op het gedeelte van de Terhulpensesteenweg tussen de Poelweg en de op- en afrit van de E411 gelijktijdig twee werven:

  • Tussen de huisnummers 398 en 380 zal Aquafin in opdracht van de gemeente gescheiden riolering aanleggen. Het is de laatste fase van het dossier 'Rioleringswerken Financialaan en omgeving'. De werken verlopen op 1 weghelft van de Terhulpensesteenweg.
  • Tussen de huisnummers 366 en 343 gaat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Vlaams-Brabant het kruispunt met de weg naar de bedrijvenzone inrichten. Om de verbinding tussen beide wegen mogelijk te maken, moet AWV de Terhulpensesteenweg aanpassen. De aannemer werkt hier over de volledige breedte van de baan, zodat de Terhulpensesteenweg dicht gaat.

Door beide werken te combineren, vermijden de gemeente en AWV dat er twee keer hinder is op deze weg.

Aan het nieuw kruispunt met het bedrijventerrein komen verkeerslichten. In de volledige werkzone legt Wegen en Verkeer nieuwe, vrijliggende fietspaden aan en een nieuwe voetgangers- en fietsersoversteek ter hoogte van het kruispunt. Aan elke kant van de weg komt een nieuwe bushalte.

 

Op woensdag 19 april zal de aannemer de toplaag asfalt gieten. Op donderdag 20 april wordt de belijning aangebracht.

 

Hinder

Vanaf 22 februari 2017 voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit met beperkte hinder tot gevolg. Zij verplaatsen en vernieuwen hun leidingen waar nodig om de aanpassing aan de weginfrastructuur mogelijk te maken. De hinder blijft hier beperkt.

Tijdens de werken sluit AWV de Terhulpensesteenweg gedurende vijf weken volledig af in beide richtingen tussen het kruispunt met de Poelweg en het op- en afrittencomplex van de E411. Tussen de Poelweg en huisnummer 372 blijft de steenweg open voor lokaal verkeer.

Het op- en afrittencomplex Terhulpen (nr. 3) blijft open voor alle verkeer. Opgelet, enkel verkeer mogelijk richting Overijse.

 

Omleidingen

Het verkeer tussen Maleizen en Overijse moet een omleiding volgen via de Hoeilaartsesteenweg, Jos.Kumpsstraat, Fr. Verbeekstraat en J.Bt. Dekeyserstraat.

Het verkeer uit Maleizen kan de E411 bereiken via de Rozierensesteenweg, Rue de Malaise en Rue de la Hulpe.

Fietsers volgen een omleiding via de Reutenbeek, Rameistraat, Keienstraat en Rozierensesteenweg.

 

Maatregelen tegen sluipverkeer

Tijdens de duur van de werken gaat de gemeente een aantal verkeersmaatregelen treffen om sluipverkeer te ontmoedigen:

  • Bergstraat en Rameistraat: zeven wegversmallingen met voorrangsregel
  • Breerijke en Hoekstraat: afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer onder de bruggen van de autostrade (fietsers kunnen wel door)
  • Kerkeweg (net voorbij toegang carpoolparking), Bredestraat (net voorbij kruispunt met Speelberg) en Speelberg (tussen Terhulpensesteenweg en Regenmeuterlaan): verkeerslicht
  • Dwarsstraat: onderbroken tussen Speelberg en Heurkstraat
  • Kruispunt Jos.Kumpsstraat / Fr.Verbeekstraat / Nieuwland: verkeerslichten

De gemeente gaat deze maatregelen evalueren en bijsturen waar nodig.

Algemene informatie

  • Startdatum: 6 maart 2017
  • Einddatum: 26 april 2017

Omleidingswegen