Gemeente Overijse

Wegenwerken Bollestraat

Vanaf 14 november 2017 t.e.m. 22 december 2017 worden er wegenwerken uitgevoerd in de Bollestraat, vanaf de Vossekoten richting Overijse tot het einde van de bebouwing. De straat zal voorzien worden van straatgoten, nieuwe boordstenen en straatkolken (afvoerputjes). ln het voorjaar van 2018 zal er bovendien een nieuwe asfaltlaag aangelegd worden.


Tijdens de werken zullen we trachten de opritten van de woningen zo veel mogelijk toegankelijk te houden met 'minder hinder' steenslag. De aannemer zal u tijdig verwittigen indien er momenten zullen zijn waarop uw oprit niet toegankelijk zal zijn met de wagen.


Gedurende de volledige duur van de werken zal de Bollestraat afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk mits de nodige voorzichtigheid.


Omleidingen
We voorzien een omleiding in beide richtingen via de Abstraat, de Waversesteenweg en de Nijvelsebaan.


Planning van de werken
De aannemer start op dinsdag 14 november 2017 met het opbreken van de bestaande boordstenen en straatkolken langs één kant van de weg. Vervolgens zal een sleuf worden gegraven voor het plaatsen van nieuwe straatgoten en boordstenen. Dít gebeurt machinaal in deelfases van +/- 800m. Nadien wordt de andere zijde van de rijweg aangepakt. Bij slecht weer of door onvoorziene (technische) omstandigheden op de werf is het mogelijk dat de planning wijzigt.


Deze werken kaderen in het fietspadenproject Overijse - Terlanen dat in februari 2018 zal aanvatten. Hierin wordt een fietspad aangelegd langs de Nijvelsebaan en zal de Bollestraat voorzien worden van fietssuggestiestroken op de rijbaan.


Vragen hierover?
Neem contact op met de dienst Openbare Werken / lnfrastructuur op het nummer 02 785 34 7 1 oÍ via dieter.de.keyser@overijse.be. U kunt de aannemer, de firma Vanhoeyveld bvba, tijdens de werken bereiken op het nummer 015 51 17 18. 

Algemene informatie

  • Startdatum: 14 november 2017
  • Einddatum: 22 december 2017
  • Opdrachtgever: Gemeente Overijse
  • Aannemer: Vanhoeyveld