Gemeente Overijse

Aanleggen fietsvoorziening Overijse-Terlanen

Vanaf 12 maart 2018 starten we met de aanleg van een nieuw fietspad langs de Nijvelsebaan en de Bollestraat. Vanaf de splitsing Nijvelsebaan/Bollestraat zal er op de veldwegen, Oude Heirbaan en Moskesstraat, een sporenverharding in beton worden aangelegd. Hier vind je de presentatie die werd gegeven op de infovergadering eind februari. (Let op: de startdatum in de presentatie is 5 maart, maar dit wordt door de vrieskou van afgelopen weken een weekje opgeschoven)

 

De doelstelling van dit project is de inpassing van een functioneel fietspad in de omgeving, het herwaarderen van de wegbermen en het in elkaar passen van een recreatief fietspad en een aantal trage wegen en een makkelijke en veilige bereikbaarheid van het vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat. Er wordt in het bijzonder rekening gehouden met:

 • fietsoversteekplaatsen en kruispunten;
 • snelheidsbeperking: verhoogde inrichtingen en wegversmallingen;
 • de zone rond het monument;
 • parkeren;
 • straatverlichting.

 

De werken zijn gepland om in vier fasen te gebeuren (uiteraard zijn deze data onderhevig aan een aantal externe factoren zoals onvoorziene omstandigheden, het weer,...):

 1. van 5 12 maart tot 30 april 2018
 2. van 30 april tot 15 juni 2018
 3. van 15 juni tot 6 juli 2018 (bouwverlof van 9 juli tot 31 juli 2018)
 4. van 3 september tot 31 oktober 2018 (afspraak met de landbouwers om deze fase sowieso pas te starten in september)

 

Omleidingswegen:

 

Tijdens fase 1 (die loopt van de Waversesteenweg tot net aan de helft van de inrit van Kamp Kwadraat) zorgen we er van 12 maart tot en met 15 maart voor dat je Kamp Kwadraat nog kan bereiken via de Waversesteenweg/Nijvelsebaan. (Door asfalteringswerken in de Bollestraat)

Vanaf 15 maart (na de asfalteringswerken in de Bollestraat) tot het einde van fase 1 moet je echter omrijden via Terlanen - via de Waversesteenweg en de Abstraat - zodat je Kamp Kwadraat van de andere kant via de Nijvelsebaan kan bereiken.

 

Tijdens fase 2 (start aan de helft van de inrit van Kamp Kwadraat tot aan het kruispunt van de Nijvelsebaan met de Bollestraat) kan je dan Kamp Kwadraat opnieuw bereiken via de Waversesteenweg en de Nijvelsebaan.

 

Algemene informatie

 • Startdatum: 5 maart 2018
 • Einddatum: 31 oktober 2018
 • Opdrachtgever: Gemeente Overijse
 • Aannemer: Vanhoeyveld
 • Betoelagende overheid: Gemeente Overijse

Omleidingswegen