Gemeente Overijse

Fietssuggestiestrook en proefopstelling wegversmallingen in de Bergstraat, Rameistraat en Poelweg

Vanaf maandag 19 maart tot vrijdag 23 maart brengen wij een fietssuggestiestrook aan in de Bergstraat (deel tussen de Leemveldstraat en de Reutebeek), de Rameistraat en de Poelweg.

 

Door deze fietssuggestiestrook versmallen we optisch de rijbaan en wordt de positie van de fietser aangeduid. Hierdoor wordt het gemotoriseerd verkeer gewezen op het medegebruik van de rijbaan door fietsers. Met deze veiligere fietsverbinding tussen Maleizen en Tombeek, willen we het fietsgebruik ondersteunen en stimuleren.

 

Proefopstelling wegversmallingen

Aansluitend op deze werken, wordt vanaf woensdag 18 april een proefopstelling met wegversmallingen ingevoerd op dit traject. Het doel van deze wegversmallingen is enerzijds de fietsers bescherming te bieden. Anderzijds zal de snelheid van het gemotoriseerd verkeer hierdoor worden afgeremd. En bijgevolg het sluipverkeer ontmoedigen.

Algemene informatie

  • Startdatum: 19 maart 2018
  • Einddatum: 31 augustus 2018