Gemeente Overijse

Aanleggen fietsvoorziening Overijse-Terlanen

Bereikbaarheid Kamp Kwadraat


Door de aanleg van een fietsstrook is Kamp Kwadraat momenteel enkel bereikbaar via Terlanen (via de Waversesteenweg en de Abstraat), zodat je Kamp Kwadraat van de andere kant via de Nijvelsebaan kan bereiken.

 

- Tijdens de eerste week van de zomervakantie (ma. 2 tot en met zo. 8 juli) is Kamp Kwadraat enkel bereikbaar via Terlanen.


- Vanaf de tweede week van de zomervakantie , is de toegang via Terlanen afgesloten en is Kamp Kwadraat enkel bereikbaar via de Waversesteenweg (centrum Overijse).


- Augustus / September: meer info over de omleidingen tijdens deze periode communiceren wij zo spoedig mogelijk. 

 

Aanleg fietspad

Vanaf 12 maart 2018 starten we met de aanleg van een nieuw fietspad langs de Nijvelsebaan en de Bollestraat. Vanaf de splitsing Nijvelsebaan/Bollestraat zal er op de veldwegen, Oude Heirbaan en Moskesstraat, een sporenverharding in beton worden aangelegd. Hier vind je de presentatie die werd gegeven op de infovergadering eind februari. (Let op: de startdatum in de presentatie was 5 maart, maar dit werd door de vrieskou een weekje opgeschoven)

 

De doelstelling van dit project is de inpassing van een functioneel fietspad in de omgeving, het herwaarderen van de wegbermen en het in elkaar passen van een recreatief fietspad en een aantal trage wegen en een makkelijke en veilige bereikbaarheid van het vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat. Er wordt in het bijzonder rekening gehouden met:

  • fietsoversteekplaatsen en kruispunten;
  • snelheidsbeperking: verhoogde inrichtingen en wegversmallingen;
  • de zone rond het monument;
  • parkeren;
  • straatverlichting.

 

De werken zijn gepland om in vier fasen te gebeuren (uiteraard zijn deze data onderhevig aan een aantal externe factoren zoals onvoorziene omstandigheden, het weer,...):

 

Opgelet! De werken tijdens fase 1 hebben vertraging opgelopen, waardoor deze fase later dan voorzien wordt afgerond. Bijgevolg zullen de volgende fasen ook later van start gaan.

We blijven jullie op de hoogte houden van eventuele wijzigingen.

 

Fase 1: van 12 maart tot 8 juli 2018

Fase 2: start na bouwverlof begin augustus (bouwverlof van 9 juli tot 31 juli 2018), einddatum nog te bepalen

Fase 3: start na bouwverlof begin augustus (bouwverlof van 9 juli tot 31 juli 2018), einddatum nog te bepalen

Fase 4: van 3 september tot 31 oktober 2018 (afspraak met de landbouwers om deze fase sowieso pas te starten in september)

 

 

Omleidingen

 Fase 1: 12 maart tot 8 juli 2018

Vanaf 15 maart (na de asfalteringswerken in de Bollestraat) tot het einde van fase 1 moet je omrijden via Terlanen - via de Waversesteenweg en de Abstraat - zodat je Kamp Kwadraat van de andere kant via de Nijvelsebaan kan bereiken.

 

Fase 2: start na bouwverlof begin augustus (bouwverlof van 9 juli tot 31 juli 2018)

Tijdens fase 2 (start aan de helft van de inrit van Kamp Kwadraat tot aan het kruispunt van de Nijvelsebaan met de Bollestraat) kan je dan Kamp Kwadraat opnieuw bereiken via de Waversesteenweg en de Nijvelsebaan.

 

Algemene informatie

  • Startdatum: 5 maart 2018
  • Einddatum: 31 oktober 2018
  • Opdrachtgever: Gemeente Overijse
  • Aannemer: Vanhoeyveld
  • Betoelagende overheid: Gemeente Overijse

Omleidingswegen