Fase 4 Vernieuwing fietspaden Brusselsesteenweg: tussen kruispunt Clement Van Ophemstraat en Marnixlaan in de richting van Brussel vanaf maandag 26 september

Fase 4 tussen kruispunt Clement Van Ophemstraat en Marnixlaan: kant EVEN huisnummers in de richting van Brussel vanaf maandag 26 september

Vanaf maandag 26 september vanaf 7u ‘s ochtends starten de werken aan het fietspad in de richting van Brussel tussen de Clement Van Ophemstraat en de Marnixlaan. Deze fase duurt een tiental werkdagen tot en met 7 oktober. Nadien schuiven de werken op naar de derde en laatste zone tussen de kruispunten Marnixlaan en Joseph de Meeusstraat. Het principe van de werken blijft telkens hetzelfde:

Het principe van de werken blijft telkens hetzelfde:

  • Voetgangers en fietsers kunnen bij elke fase aan de overkant van de straat hun weg verder zetten. 
  • Richting Jezus-Eik kan het verkeer steeds doorrijden op de Brusselsesteenweg (N4) tijdens de volledige duur van de werken. Dus ook als de fase van kant wisselt. Bestemmingsverkeer richting Overijse centrum kan telkens tot aan de werfzone blijven rijden.
  • Doorgaand en zwaar verkeer dat richting Overijse centrum wil rijden, volgt tot eind oktober een omleiding via de snelweg E411 en de Terhulpensesteenweg (N253).
  • Openbaar vervoer: De buslijnen 341, 344, 348, 349, 543 en 547 die richting centrum Overijse rijden zullen hinder ondervinden. Na afwerking van een volledige zone aan beide kanten, kan De Lijn beslissen om haar omleiding opnieuw aan te passen. Klanten informeren zich daarom best via de routeplanner van De Lijn voor alle aanpassing op hun route: www.delijn.be/nl/routeplanner

Bekijk hier het kaartje voor de hinder

#foto#

Parkeerverbod en bereikbaarheid in de werfzone

Sinds de start van de werken op 29 augustus geldt er op de straat een parkeerverbod binnen de werfzone. Verplaats de dag voordien dus tijdig uw wagen als die op straat geparkeerd staat. Bestemmingsverkeer kan de eigen oprit en handelaars in de werfzone bereiken. Tijdens het asfalteren van het fietspad kan uw oprit tijdelijk niet toegankelijk zijn, omdat het asfalt moet afkoelen en er dan niet over kan gereden worden. De aannemer zorgt dan voor een extra brief in de bus. Respecteer binnen de werfzone wel de verplichte rijrichting naar Jezus-Eik. U kan daardoor even lokaal moeten omrijden om tot aan uw huis te geraken. We bedanken u om aan de veiligheid van de arbeiders te denken en u aan de snelheidsbeperking te houden. Dit is ook belangrijk voor fietsers en voetgangers die aan het begin en het einde van de werfzone naar de overkant geleid worden om daar hun weg verder te zetten. Deze aanpak wordt aangehouden tijdens alle zes fasen van de werken.

Veiligheidsmaatregel op Hengstenberg tegen sluipverkeer tijdens fase 3 en 4

Door de werken op de Brusselsesteenweg zal sluipverkeer zijn weg proberen zoeken om de omleiding richting Overijse te vermijden. De Hengstenberg heeft een te smalle wegbreedte om (toenemend) kruisend (vracht)verkeer toe te laten. Om op dit smalle stuk neus-aan-neus situaties van allerhande verkeer te vermijden werd het advies van de politiezone Druivenstreek gevraagd. Als veiligheidsmaatregel blijft de tijdelijke fysieke knip met veiligheidsstootbanden op de Hengstenberg tussen de Vossestraat en de Katjeslaan tot 7 oktober in voege (einde fase 4). De gemeente vraagt aan iedereen om deze tijdelijke maatregel te respecteren.  Er wordt voldoende signalisatie aangebracht om dit voor iedereen duidelijk te maken. Politiecontroles zijn niet uitgesloten en inbreuken op deze ingreep worden beboet. Wie nog met vragen zit kan terecht via publiekeruimte@overijse.be

Normale huisvuilophaling tijdens de werken

De huisvuilophaling door Interrand voor restafval, papier en karton, pmd verloopt normaal. Er is alleen hinder voor deze diensten binnen de werfzone. Om het de afhaaldiensten makkelijker te maken, vragen we om in de zones waar tijdens de ophaling de klinkers van het fietspad zijn uitgebroken en er nog geen onderlaag ligt, de vuilzakken of containers over het fietspad te verplaatsen. Op die manier moeten de mensen van Interrand niet steeds het uitgebroken fietspad oversteken en kunnen ze de containers makkelijker legen. Wees binnen de werfzone waakzaam voor werfverkeer wanneer u uw container buiten zet.  Plaats hem wel nog aan de binnenkant van de werfzone en niet buiten de bakens die de grens van de werfzone markeren. Ter hoogte van de werfzone blijft er immers een rijstrook open voor verkeer richting Jezus-Eik.

Abonneer je op de nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van de werken? Dan raden we je aan om je te abonneren op de nieuwsbrief van Agentschap Wegen en Verkeer.