Klimaatnetwerk Druivenstreek

feitelijke vereniging

De vereniging heeft als visie het streven naar een gezonde en klimaatneutrale toekomst: propere lucht, zuiver water, gezonde voeding en gezondheid voor mens en natuur.

De missie luidt al volgt: we vinden het belangrijk dat alle inwoners van de Druivenstreek, nu en in de toekomst, kunnen genieten van een rechtvaardige klimaattransitie op weg naar een gezonde en klimaatneutrale toekomst.

We kiezen ervoor om dit met de vereniging te realiseren omdat dit enkel mogelijk is door een bundeling van alle krachten: de inwoners, de verenigingen, de ondernemers en de gemeenten van de Druivenstreek. De coördinatie van het enthousiasme en de individuele inbreng en expertise van de diverse partners levert meer impact en efficiëntie op dan een optreden in verspreide slagorde.

Sociale media

Documenten

  • Memorandum voor de politieke partijen
    pdf 1,1 Mb
    Downloaden