Levenseinde

Daarnaast kan je een negatieve wilsverklaring of levenstestament opmaken waarin je verklaart welke levensverlengende medische handelingen je wenst of niet. Die verklaring kan niet worden geregistreerd. Het is belangrijk om je naasten en je behandelende arts(en) op de hoogte te brengen van je wensen.

Je richt je tot de dienst burgerzaken voor:

Het is niet verplicht die verklaringen te registreren. Alle verklaringen kunnen op elk moment worden ingetrokken of herzien.

Meer info

Met vragen kan je steeds op de dienst burgerzaken terecht. Je vindt ook informatie op de website van het Levenseinde Informatieforum.