Nominatieve Toelage

De gemeenteraad keurt het gemeentelijk budget goed en dus ook de nominatieve toelages. Dit zijn toelages waar geen criteria aan verbonden zijn via een reglement.

De kopieertoelages voor erkende verenigingen worden opgenomen in de lijst van nominatieve toelages en worden op dezelfde manier goedgekeurd en uitgekeerd.

Voor wie? En Hoeveel?

De toelages worden uitgekeerd aan erkende verenigingen, andere overheden en/of vzw's. Het bedrag wordt jaarlijks bepaalt door de gemeenteraad en kan voor verschillende verenigingen een ander bedrag inhouden.

Hoe aanvragen?

Je kan het aanvraagformulier online invullen en versturen. Onderaan deze pagina vind je een link naar het invulformulier bij het luikje E-loket. Het aanvraagformulier wordt enkel ontvankelijk verklaard als jouw vereniging, vzw of overheidsinstantie recht heeft op een nominatieve toelage.

In het voorjaar van het jaar waarop jouw vereniging, vzw of overheidsinstantie recht heeft op deze toelage, wordt jouw vereniging hiervan in kennis gebracht.