Nominatieve Toelage

De verenigingen hebben recht om jaarlijkse een nominatieve toelage te ontvangen. Het bedrag van deze toelage wordt één keer per jaar vastgesteld door de gemeenteraad.

De adviesraden kunnen voor hun verenigingen één keer per jaar een kopieertoelage aanvragen van 40 euro per vereniging. De voorzitter van de adviesraad maakt op zijn beurt de kopieertoelage over aan al zijn verenigingen. 

Voor wie? En Hoeveel?

De nominatieve toelages worden uitgekeerd aan erkende verenigingen, andere overheden en/of vzw's. Het bedrag wordt jaarlijks bepaalt door de gemeenteraad en kan voor verschillende verenigingen een ander bedrag inhouden.

Hoe aanvragen?

Je kan het aanvraagformulier online invullen en versturen. Onderaan deze pagina vind je een link naar het invulformulier bij het luikje E-loket. Het aanvraagformulier wordt enkel ontvankelijk verklaard als jouw vereniging, vzw of overheidsinstantie recht heeft op een nominatieve toelage.

In het voorjaar van het jaar waarop jouw vereniging, vzw of overheidsinstantie recht heeft op deze toelage, wordt jouw vereniging hiervan in kennis gebracht.

Documenten