OverijseOverlegt-databank

We willen meer burgers op een betere manier betrekken in adviesvorming. Adviesvorming moet iets zijn waar elke Overijsenaar aan kan bijdragen als hij/zij dat wil.

Daarom willen we als gemeente werk maken van een OverijseOverlegt-databank. Het is de bedoeling dat je hier je interesses en expertises in kan aangeven. Zo weten wij waarover we jou mogen contacteren om samen participatief aan de slag gaan.

Uiteraard is elk engagement vrijblijvend. Wij stellen jou een vraag en jij kiest of je hierop wil ingaan of niet. Zo simpel is het!