Aangifte beroepswijziging

De bevolkingsregisters bevatten informatie over je beroep. Met beroep wordt bedoeld de activiteit waaruit je voornaamste bestaansmiddelen worden geput.
Het bevolkingsregister maakt evenwel geen vermelding van de specialiteit in de beroepsklasse, de werkgever, een titel of mandaat.
De informatie zal wel aangevuld worden met de sociale beroepscategorie (loontrekkende, zelfstandige, gepensioneerde, student).

Heb je een beroep waarvan de titel bij wet beschermd is (bijvoorbeeld architect, arts, notaris, journalist, ...) moet je een officieel document als bewijs voorleggen.

Elke wijziging in het beroep moet je aangeven bij de dienst Bevolking.

Minderjarige kinderen en personen die nog nooit een beroep uitgeoefend hebben worden beschouwd als "zonder beroep". Studenten ouder dan 18 jaar, die voltijds school lopen met een volledig leerplan worden beschouwd als "zonder beroep - student ".

Hoe kan je dit doen?

Je kan je hiervoor persoonlijk aanmelden op de dienst Bevolking/Vreemdelingen of schriftelijk via brief, e-mail of e-loket. Je vermeldt de datum van in diensttreding of stopzetting van jouw activiteit (in geval van pensioen) en het vernoemde beroep dat je uitoefent.