Aankomstverklaring niet EU-onderdaan

Inhoud

De aankomstverklaring of 'bijlage 3' is een document (verklaring) die een niet-EU/EER-burger ontvangt wanneer hij voor een korte periode van maximum drie maanden in ons land verblijft.

Voorwaarden

Kort verblijf (vakantie, familiebezoek, medische behandeling) dus niet langer dan
drie maanden voor niet-visumplichtige onderdanen van niet-EU landen
of tot de duur van het verblijf vermeld op het visum (meestal visum type C)
voor visumplichtige onderdanen van niet-EU landen, als begindatum wordt de binnenkomststempel gebruikt.
Verblijf op een particulier adres.

 • In uitzonderlijke gevallen (overmacht, humanitaire redenen of zwaarwegende persoonlijke redenen) kan het verblijf voor een visumplichtige onderdaan verlengd worden door een nieuw visum aan te vragen. Deze aanvraag moet gestaafd worden met eventueel een medisch attest van een specialist, een paspoort dat nog drie maanden geldig is na de voorziene vertrekdatum, bewijs van beschikker voldoende bestaansmiddelen en een reisziektekostenverzekering voor de duur van het verblijf.
  Wanneer de toestemming wordt gegeven, kan het nieuwe visum afgehaald worden bij de
  FOD Buitenlandse Zaken
  Karmelietenstraat 27
  Brussel
 • In uitzonderlijke gevallen (overmacht, humanitaire redenen of zwaarwegende persoonlijke redenen) kan het verblijf voor een niet-visumplichtige onderdaan verlengd worden. Deze verlenging moet aangevraagd worden bij de dienst Kort Verblijf te Brussel via de gemeente. De beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken om een verlenging toe te staan wordt op de bijlage 3 vermeld.

Procedure

Niet-visumplichtige onderdanen:

 • persoonlijk aan te bieden aan loket 10 binnen de drie werkdagen na aankomst

Visumplichtige onderdanen:

 • persoonlijk aan te bieden aan loket 10 binnen de drie werkdagen na aankomst

Er moet een particulier adres worden opgegeven.
Het document, bijlage 3, wordt afgeleverd voor de duur van het visum of voor 90 dagen vanaf binnenkomst in de Schengen.

De bijlage 3 wordt in twee exemplaren opgemaakt, waarvan één exemplaar voor de betrokkene. Het tweede exemplaar wordt verstuurd naar de dienst Kort Verblijf te Brussel.

Bij vertrek moet dit gemeld worden.

Er volgt een officiële politiecontrole om het vertrek vast te stellen.

Wat meebrengen

 • geldig paspoort met indien van toepassing een geldig Schengen reisvisum – type C
 • 1 recente pasfoto per persoon

Kostprijs

5,00 EUR

Regelgeving

artikel 20 van de wet van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Maak een afspraak

Aankomst uit het buitenland - verblijf in België minder dan 90 dagen