Aankoop educatief materiaal basisonderwijs: spelbord is dat RAAR?

Een educatief en dynamisch bordspel om mentale kwetsbaarheid, beperkingen en diversiteit bespreekbaar te maken bij kinderen van 7 tot 13 jaar. Mentale kwetsbaarheid en beperkingen zijn thema's die niet makkelijk bespreekbaar gemaakt worden, en waar stigmatiserend op gereageerd kan worden. Het eigenwijze bordspel Is dat raar? helpt deze barrières doorbreken. Kinderen worden door het spel gestimuleerd in gesprek te gaan, zodat taboes en vooroordelen al vroeg doorbroken kunnen worden. 

Indien je het spel wilt ontlenen bij de gemeente, neem je contact op met Filip Tollet via filip.tollet@overijse.be