Aanslagbiljetten onroerende voorheffing

Heel wat mensen kregen de voorbije weken hun aanslagbiljet voor onroerende voorheffing in de bus. We kregen veel vragen over de verhoging. We proberen hierbij te verduidelijken van waar die verhoging komt. 

De stijging is het gevolg van twee factoren: 

  1. Enerzijds heeft de gemeente naar aanleiding van de financiële crisis de keuze gemaakt om de belastingen te verhogen. (Meer informatie vind je onderaan deze pagina bij 'derde aanpassing meerjarenplan 2020-2025) De tariefverhoging bedraagt 75 opcentiemen in de gemeente Overijse, wat het totaal opcentiemen van 535 op 610 brengt. Het aangepaste tarief in Overijse blijft daarmee nog altijd het laagste in onze regio: https://trends.knack.be/geld/belastingen/in-welke-gemeente-betaalt-u-de-meeste-belastingen-zoek-het-hier-op/
  2. Anderzijds is er de jaarlijkse indexering van de kadastrale inkomens die voor heel Vlaanderen op dezelfde manier gebeurt. Door een abnormaal hoge inflatie vorig jaar was deze indexering dit jaar veel hoger dan andere jaren en dat heeft mee gezorgd voor deze fors hogere aanslag. De communicatie vanuit Vlaanderen hierover vind je hier: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst/nieuwsberichten/verzending-aanslagbiljetten-onroerende-voorheffing-2023-eind-mei-gestart

Meer vragen? 

Bel onze dienst Financiën tijdens de openingsuren via 02 687 60 40 of mail info@overijse.be.