Aanvraag filmopname

Je dient je aanvraag voor een filmopname in openbare ruimte in Overijse in via het online aanvraagplatform bij de dienst Publieke Ruimte. Op basis van het advies van de betrokken dienst(en) krijg je al dan niet een vergunning.

De inname van openbare ruimte voor filmopnames is vrijgesteld van retributie.