Aanvraag tegemoetkoming mindervaliden

Het aanvragen van deze tegemoetkomingen gebeurt niet meer op papier maar via een internetapplicatie 'my handicap'.

Via je elektronische identiteitskaart en een kaartlezer kan je zelf de aanvraag indienen of nagaan op welke voordelen je recht zou hebben.

Het indienen en het raadplegen van je dossier doe je via de volgende link:

https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/handiweb/index.htm

Indien je niet vertrouwd bent met de pc of graag een helpende hand hebt, kan de Sociale dienst voor jou de aanvraag doen.