Aanvraag vergunning voor het schenken van gegiste en/of sterke dranken

Aanvraag vergunning voor het schenken van gegiste en/of sterke dranken

Wat is een drankvergunning?

Als uitbater van een vaste drankgelegenheid, een café, restaurant, cafetaria .. is een drankvergunning nodig voor het schenken van alcoholhoudende dranken voor consumptie ter plaatse. Het gaat hierbij om gegiste -en sterke drank.

Een drankvergunning is persoons- en plaatsgebonden. De vergunning kan niet overgedragen worden naar een nieuwe uitbater of worden meegenomen naar een andere locatie.
De vergunning is geldig tot de stopzetting van de activiteit.

Voorwaarden

De drankgelegenheid moet voldoen aan alle andere reglementeringen die van toepassing zijn op de drankgelegenheid:

  • stedenbouwkundige wetgeving
  • milieuwetgeving
  • brandveiligheid
  • hygiënische vereisten die door de wetgeving worden voorgeschreven
  • moraliteitsvoorwaarden (voorleggen uittreksel strafregister)

Opgelet: het plaatsen van een vetafscheider is verplicht voor alle horecazaken

Drankvergunning aanvragen

Wens je een drankvergunning aan te vragen?

Hou dan volgende documenten klaar:

  • kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing
  • het uittreksel strafregister (voor inwoners Overijse te aan te vragen via e- loket https://overijse.egovflow.be/new/SR-95x)
  • brandweerverslag 
  • plan van de inrichting

E-Loket

Documenten