Aanvraag voor teruggave waarborg voor het rooien van bomen bij een vergunning met verplichte heraanplanting