Activering

Via activering wil het OCMW kansengroepen vnl. leefloners en gerechtigden op financiële steun (re-) integreren in de maatschappij door hen te begeleiden naar een duurzame tewerkstelling. Via trajectbegeleiding worden deze personen begeleid naar de juiste opleiding en een passende tewerkstelling.

Indien een tewerkstelling nog niet aan de orde is omwille van verschillende redenen, zet het OCMW in op sociale activering. De bedoeling is om de maatschappelijke participatie te verhogen en het sociaal isolement te doorbreken.

Voorwaarden

U opent recht op maatschappelijke integratie of bent gerechtigd op een financiële steun.