Adoptie

Een adoptieprocedure kan bijzonder ingewikkeld zijn. Het is belangrijk dat je vooraf de nodige informatie inwint en dat je voldoende gemotiveerd bent om een kind te adopteren. Het belang en de rechten van het kind komen altijd op de eerste plaats.

Adoptie in België

Na de uitspraak van een in België uitgesproken vonnis van adoptie en na het verstrijken van de beroepstermijn ervan, zendt de griffier van de jeugdrechtbank of van de rechtbank van eerste aanleg het vonnis voor overschrijving in de registers aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats van de adoptant(en).

Adoptie in het buitenland

Indien een beslissing van een buitenlandse adoptie in België werd erkend en geregistreerd, dienen de adoptanten een afschrift van het beschikkend gedeelte van die beslissing af te leveren aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gewone verblijfplaats in België van de adoptant(en).

Er bestaan 2 vormen van adoptie:

  • Gewone adoptie
  • Volle adoptie

Regelgeving: De adoptiewetgeving werd grondig hervormd en gewijzigd bij wet van 24 april 2003, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2003 die van kracht werd op 1 september 2005.

Maak een afspraak

Adoptie - overschrijving buitenlandse adoptie