Adviesraden en commissies

Voor elke beleidsdomein bestaat er een adviesraad. Hun belangrijkste taak is het bestuur te adviseren. Bij de start van de nieuwe lokale legislatuur worden telkens de gemeentelijke adviesraden opnieuw samengesteld. Dankzij de adviesraden krijgt het gemeentebestuur een nog beter beeld van wat er leeft bij de Overijsenaren en bij de vele verenigingen. De adviesraden brengen zelf ideeën aan en maken zo een verschil.

Misschien hoorde je het al waaien? We zijn in Overijse aan een grote denkoefening bezig om deze raden en onze eigen werking meer af te stemmen op het Overijse van vandaag. Een zeer grote uitdaging die we graag aangaan. En het zoeken van hét juiste antwoord hierop vraagt tijd. We zijn op dit moment volop bezig met het testen van enkele nieuwe manieren om advies binnen Overijse vorm te geven. Meer informatie hierover vind je hier. En wanneer is het resultaat van dit alles dan zichtbaar? Dat kunnen we nog niet exact voorspellen, maar we hopen eind 2021 en begin 2022 met de eerste nieuwe initiatieven naar buiten te kunnen komen. Wordt dus zeker en vast vervolgd!