Adviesraden Vrije Tijd

Je kan je als vereniging aansluiten bij een van de lokale adviesraden. Zo kan je op grotere schaal nadenken over de werking van de gemeente en verenigingen rond een bepaald thema. 

Dit zijn de bestaande adviesraden: 

Cultuurraad
Sportraad
Welzijnsraad
LOK