Afbraak voormalig kantoorgebouw Fortis Maleizen

Enkele jaren geleden kocht de gemeente Overijse een perceel met kantoorgebouw aan de Terhulpensesteenweg in Maleizen.

Planning afbraakwerken

14 december 2020 zijn de afbraakwerken van het voormalige kantoorgebouw van Fortis in Maleizen gestart. In eerste instantie heeft de aannemer de afbraakwerken voorbereid binnenin het gebouw.

In de loop van januari wordt vervolgens gestart met de afbraakwerken van de structuur  van het gebouw. Deze werken zullen worden afgerond tegen eind februari 2021.

Veiligheid rond asbest

In het gebouw is slechts een heel beperkte hoeveelheid asbest aanwezig. De asbesthoudende materialen die toch aanwezig zijn, worden verwijderd  door een gespecialiseerd bedrijf. De verwijdering gebeurt volgens de wettelijke richtlijnen en in de meest veilige omstandigheden (o.a. in hermetisch afgesloten zones rondom asbesthoudende materialen).  

Tijdens deze handelingen gebeuren er metingen door een labo om zeker te zijn dat er geen asbest in de omgevingslucht terechtkomt. Een dag na de handelingen worden deze metingen nog eens herhaald.

De volledige afbraak van het gebouw zal pas starten nadat het volledige gebouw asbestvrij is verklaard na deze grondige inspectie. Er zijn bij deze inspectie geen gezondheidsrisico’s voor de omwonenden. Buurtbewoners lopen dus geen gevaar.

Toekomst terrein

In 2017 kocht de gemeente het gebouw aan in het kader van het bindend sociaal objectief. Elke gemeente kreeg van de Vlaamse overheid dit objectief opgelegd. Hiermee wil Vlaanderen het sociaal woonaanbod uitbreiden. Daarom zullen er op termijn sociale woningen op het terrein worden gerealiseerd. De gemeente zal dit project in de komende jaren verder uitwerken.