Algemeen Zonaal Politiereglement Hoeilaart - Overijse

Datum bekendmaking dinsdag 27 december 2022
Datum zitting dinsdag 20 december 2022

Op de gemeenteraad van dinsdag 20 december 2022 werd het nieuwe zonaal politiereglement goedgekeurd. Het oude dateerde van 2014 en was toe aan een actualisering. De verschillende politiereglementen van Overijse en Hoeilaart werden samengebracht tot 1 reglement.

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen?

  • Er werd meer structuur aangebracht in het reglement. Zo kreeg elk artikelnummer een titel.
  • Een aantal onderwerpen die in het reglement stonden, werden overgebracht naar de bijlagen (meer bepaald het reglement over de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, het horecareglement HVZ en het evenementenreglement HVZ).
  • De uren voor geluidsoverlast werden uniform gemaakt (van 22 tot 7 uur).
  • De hoofdstukken ‘ingebruikname openbaar domein’, ‘ambulante activiteiten op openbare markten en op het openbaar domein’ en ‘kermisactiviteiten op openbare kermissen’ worden vervangen door gemeentelijke reglementen.

Documenten

  • Algemeen_Zonaal_Politiereglement_Hoeilaart_Overijse.pdf
    pdf 2,5 Mb
    Downloaden