Als interim werkkracht of jobstudent

We hebben een samenwerkingsovereenkomst met Randstad. Als interim of jobstudent kun je heel zelfstandig je tijd verdelen en aangeven op welke momenten je je wilt engageren om te werken als redder in ons Begijntjesbad (bv. in het weekend, op woensdagnamiddag, tijdens schoolvakanties,…). De zwembadmanager geeft aan op welke momenten extra hulp welkom is en jij kan als interim of jobstudent bekijken wat jouw agenda toelaat. Afhankelijk van de drukte in je agenda is het mogelijk om op een vast moment in de week te komen werken of om een bepaalde periode meer of minder te komen werken.

Loon = €12,19 per uur bruto* per uur. Je prestaties worden wekelijks uitbetaald.

Bijkomende vergoedingen zijn:

 • Iedere gewerkte dag een maaltijdscheque t.w.v. €8.
 • Fietsvergoeding a € 0,25 euro per km (minimaal 1km afstand heen-en-terug).
 • Zaterdag/zondag/feestdag toeslag van 25% per uur (*)
 • Vakantiegeld en verlof is mee opgenomen in je bruto uurloon.  

Afhankelijk van je privé situatie zal erdoor Randstad verteld kunnen worden wat je nettoloon per uur zal bedragen. Als jobstudent zal je nettoloon bijna gelijk zijn aan het brutoloon, je betaalt enkel een solidariteitsbijdrage van 2,5%. Als interimmer wordt er van je brutoloon nog RSZ en bedrijfsvoorheffing afgehouden.

(*) voor interimmers die niet als jobstudent werken, wordt de toeslag op zondagen en feestdagen gelijk getrokken met deze van het vaste personeel

Hoe ga je te werk?

 • Maak een afspraak met de zwembadmanager via begijntjesbad@overijse.be of 02 68690 20.
 • De zwembadmanager geeft jouw telefoonnummer door aan Randstad
 • Of solliciteer via de website van Randstad: https://www.randstad.be/nl/werknemers/jobs/redder-overijse_overijse_DUORS-919358/
 • Randstad belt jou kort hierna op en maakt samen met jou je Randstad profiel in orde:
  • Zorg dat je een kopie strafregister Model II hebt aangevraagd bij jouw gemeente.
  • Zorg dat je een kopie van je reddersdiploma hebt.
  • Zorg dat je gegevens zoals bankkaart en identiteitskaart paraat hebt.
  • Je dient een medische vragenlijst in te vullen (online).
 • Van zodra je Randstadprofiel in orde is, kun je ingepland worden!

Bijkomende voordelen:

 • Als je de redderscursus volgde in het jaar voorafgaand aan de startdatum van je eerste werkdag in het Begijntjesbad, krijg je het inschrijvingsgeld helemaal terugbetaald na je 20ste werkdag in het Begijntjesbad. Lever hiervoor je betaalbewijs in.
 • Je krijgt de kans om te zwemmen na of voor je werkdag om je conditie op peil te houden en fit te blijven.
 • De jaarlijkse bijscholing die in Overijse plaatsvindt, word je gratis aangeboden