Ambulante activiteiten op het openbaar domein

Inhoud

Ambulante handelaars die een plaats wensen te bekomen op het openbaar domein of op andere openbare plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn zijn verplicht een toelating aan te vragen aan de gemeente. Ook rondrijdende ambulante handelaars moeten deze toelating aanvragen. 

Voorwaarden

De aanvraag dient vergezeld te worden van onderstaande documenten en moet ons uiterlijk één maand voor aanvang bereiken:
• Een schriftelijke toelating van de eigenaar van het perceel (enkel wanneer u zich wil
plaatsen op privéterrein grenzend aan het openbaar domein)
• Een omschrijving van uw route (enkel wanneer u een rondrijdende ambulante activiteit wenst
uit te oefenen)
• De aard van de producten die u gemachtigd bent om te verkopen
• De (verschillende) locatie(s), inclusief de vaste dagen en uren van de verkoop
• Uw machtiging ambulante handel
• Uw e-ID kaart
• De nodige verzekeringsattesten, waaronder brand en burgerlijke
aansprakelijkheid
• Bewijs van keuringen
• Toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen) ingeval de verkoop van voedingswaren.

Regelgeving

Het 'Algemeen Politiereglement' dient nageleefd te worden.