Applaus!toelage

Wil jij een buurtfeest organiseren? Of heb je een creatief idee om een gemeenschapsvormend project op poten te zetten in een vrijetijds-, sociaal-cultureel, sociaal-ecologisch of educatief kader in je buurt of met andere partners? Dan kan de Applaus!toelage je een extra financieel steuntje in de rug geven!

 1. Organiseer je een buurtfeest of buurtinitiatief?

Subsidie?

Je kan maximaal 250 euro ontvangen, waarvan 50% vooraf in aankoopcheques bij lokale handelaars en 50% subsidie na het indienen van de stavingsstukken. De subsidie is bedoeld om de basisorganisatiekosten te helpen dragen en om het sociale contact tussen de bewoners te bevorderen. Al deze kosten (eten, drinken, huur materiaal,…) kunnen worden ingebracht.

Voor wie? Waar?

Elke straat, plein, wijk of buurt (op het grondgebied van de gemeente Overijse) kan één keer per kalenderjaar deze toelage ontvangen onafhankelijk van de aanvrager. De uitnodiging voor het feest of initiatief richt zich tot de bewoners van de betrokken straat (met zijstraten) of een welbepaald plein, wijk of buurt. De initiatiefnemers (minstens 3 buurtbewoners) moeten woonachtig zijn in de betrokken straat, plein, wijk of buurt.

Hoe aanvragen?

Stuur het aanvraagformulier ingevuld door naar de gemeente Overijse, Begijnhof 17, 3090 Overijse of via info@overijse.be. Je kan het ook online invullen en indienen.

Zonder inname van openbare ruimte moet de aanvraag ten laatste 4 weken voor de start van het evenement doorgestuurd worden; met inname van openbare ruimte 7 weken op voorhand.

Ten laatste 30 dagen na het plaatsvinden van het evenement moeten de organisatoren een ingevuld verslagformulier met bijhorende documenten tot staving van de activiteiten indienen bij de gemeente Overijse, Begijnhof 17, 3090 Overijse of via info@overijse.be. Je kan het ook online invullen en indienen.

 1. Organiseer je een gemeenschapsvormend project?

Subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal 750 euro en is bedoeld om kosten te helpen dragen die de meerwaarde van het project bepalen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan over artistieke kosten van artiesten of lesgevers, huurgeld van een locatie, kosten voor publiciteit. Voor eenzelfde project kan maximaal drie maal na elkaar een projectsubsidie worden toegestaan, met een maximale frequentie van een project per kalenderjaar.

Voor wie?

De aanvragende vereniging of organisatie is door het gemeentebestuur erkend door een van de adviesraden of door de gemeente. Er wordt minstens een samenwerking aangetoond met twee andere verenigingen met zetel in Overijse. Het ingediende evenement moet zich richten tot alle inwoners van de gemeente Overijse of een bepaalde subgroep (kinderen, senioren,…).

Waar?

Het project vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Overijse.

 

Hoe aanvragen?

Stuur het aanvraagformulier ingevuld door naar de gemeente Overijse, Begijnhof 17, 3090 Overijse of via info@overijse.be :

 • Vóór 15 november: voor gemeenschapsvormende projecten tijdens de eerste jaarhelft van 1 januari tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
 • Vóór 15 mei: voor gemeenschapsvormende projecten tijdens de tweede jaarhelft van 1 juli tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar.

Ten laatste 30 dagen na het plaatsvinden van het evenement moeten de organisatoren een ingevuld verslagformulier met bijhorende documenten tot staving van de activiteiten indienen bij de gemeente Overijse, Begijnhof 17, 3090 Overijse of via info@overijse.be.

Na het verstrekken van deze documenten wordt de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer doorgegeven via het aanvraagformulier.

Meer informatie is te vinden in het reglement van de Applaus!toelage.

Documenten

 • 20200520_DO_Toelagereglement_Applaus_toelage_gemeenschapsvormende_initiatieven.docx
  docx 74 Kb
  Downloaden
 • 20200626_DO_Verslagformulier_Applaus_toelage.docx
  docx 66,4 Kb
  Downloaden
 • 20200626_DO_Aanvraagformulier_Applaus_toelage.doc
  doc 120 Kb
  Downloaden