Applaus!toelage : subsidie voor gemeenschapsvormende projecten

Heb je een creatief idee om een gemeenschapsvormend project op poten te zetten in een vrijetijds-, sociaal-cultureel, sociaal-ecologisch of educatief kader in Overijse in samenwerking met andere verenigingen? Dan kan de Applaus!toelage je een extra financieel steuntje in de rug geven!

Organiseer je een gemeenschapsvormend project in samenwerking met verenigingen?

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 1500 euro en is bedoeld om kosten te helpen dragen die de meerwaarde van het project bepalen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan over artistieke kosten van artiesten of lesgevers, huurgeld van een locatie, kosten voor publiciteit. Voor eenzelfde project kan maximaal drie maal na elkaar een projectsubsidie worden toegestaan, met een maximale frequentie van een project per kalenderjaar.

Voor wie?

De aanvragende vereniging of organisatie is door het gemeentebestuur erkend door een van de adviesraden of door de gemeente. Er wordt minstens een samenwerking aangetoond met twee andere verenigingen met zetel in Overijse. Het ingediende project moet zich richten tot alle inwoners van de gemeente Overijse of een bepaalde subgroep (kinderen, senioren,…).

Waar?

Het project vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Overijse.

Hoe aanvragen?

Je kan het aanvraagformulier direct online invullen en versturen. Onderaan deze pagina vind je een link naar het invulformulier bij het luikje E-loket.

Een aanvraag indienen kan :

  • Vóór 15 november: voor gemeenschapsvormende projecten vanaf 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.
  • Vóór 15 februari: voor gemeenschapsvormende projecten vanaf 1 april van het lopende kalenderjaar.
  • Vóór 15 mei: voor gemeenschapsvormende projecten vanaf 1 juli van het lopende kalenderjaar.
  • Vóór 15 augustus: voor gemeenschapsvormende projecten vanaf 1 oktober van het lopende kalenderjaar.

De aanvrager ontvangt vervolgens een motivering van de beslissing en een voorschot ten bedrage van de helft van de subsidie.

Ten laatste 30 dagen na het plaatsvinden van het evenement moeten de organisatoren een ingevuld verslagformulier met bijhorende documenten tot staving van de activiteiten doorsturen. Onderaan deze pagina bij het E-loket vind je ook de link naar het verslagformulier dat online kan worden ingevuld.

Na het verstrekken van deze documenten wordt de resterende subsidie uitbetaald op het rekeningnummer doorgegeven via het aanvraagformulier.

Meer informatie is te vinden in het reglement van de Applaus!toelage. Dat kan je hieronder terugvinden.

Gaat het project door in een openbare ruimte? Vergeet dit dan zeker niet een evenementenaanvraag in te dienen. Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina.

Je kan hier eveneens een aanvraag indienen voor het ontlenen van gemeentelijk (feest)materiaal.

Documenten

  • Subsidiereglement Gemeenschapsvormende initiatieven (Applaus!toelage).pdf
    pdf 136 Kb
    Downloaden