Applaus!toelage : subsidie voor buurtfeesten of buurtinitiatieven

Wil jij een buurtfeest of buurtinitiatief organiseren met je wijk of straat en zo positief bijdragen aan het gemeenschapsleven in Overijse? Dan kan de Applaus!toelage je een extra financieel steuntje in de rug geven!

Organiseer je een buurtfeest of buurtinitiatief met je straat of wijk?

Subsidie

Je kan maximaal 250 euro ontvangen, waarvan 50% vooraf in gemeentelijke cadeaubonnen bij lokale handelaars en 50% subsidie na het indienen van de stavingsstukken. De subsidie is bedoeld om de basisorganisatiekosten te helpen dragen en om het sociale contact tussen de bewoners te bevorderen. Al deze kosten (eten, drinken, huur materiaal,…) kunnen worden ingebracht.

Voor wie? Waar?

Elke straat, plein, wijk of buurt (op het grondgebied van de gemeente Overijse) kan één keer per kalenderjaar deze toelage ontvangen onafhankelijk van de aanvrager. De uitnodiging voor het feest of initiatief richt zich tot de bewoners van de betrokken straat (met zijstraten) of een welbepaald plein, wijk of buurt. De initiatiefnemers (minstens 3 buurtbewoners) moeten woonachtig zijn in de betrokken straat, plein, wijk of buurt.

Hoe aanvragen?

Je kan het aanvraagformulier direct online invullen en versturen. Onderaan deze pagina vind je een link naar het invulformulier bij het luikje E-loket.

Na goedkeuring ontvangt de aanvrager de helft van de subsidie in de vorm van aankoopcheques bij lokale handelaars.

Ten laatste 30 dagen na het plaatsvinden van het evenement moeten de organisatoren een ingevuld verslagformulier met bijhorende documenten tot staving van de activiteiten doorsturen. Onderaan deze pagina bij het E-loket vind je ook de link naar het verslagformulier dat online kan worden ingevuld.

Na het verstrekken van deze documenten wordt de resterende subsidie uitbetaald op het rekeningnummer doorgegeven via het aanvraagformulier.

Meer informatie is te vinden in het reglement van de Applaus!toelage. Dat kan je hieronder terugvinden.

Gaat het project door in een openbare ruimte? Vergeet dit dan zeker niet een evenementenaanvraag in te dienen. Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina.

Je kan hier eveneens een aanvraag indienen voor het ontlenen van gemeentelijk (feest)materiaal.

Documenten

  • Subsidiereglement Gemeenschapsvormende initiatieven (Applaus!toelage).pdf
    pdf 136 Kb
    Downloaden