Archief

Informatie- en archiefbeheer

De dienst Informatiebeheer staat in voor het beheer, de bewaring en de ontsluiting van de archieven gevormd door de gemeente en het OCMW van Overijse. Daarnaast bewaart het archief verschillende collecties en schenkingen.